Sammanlagt belopp som ska betalas

När du tar ett bolån tillkommer även kostnader för ränta, avgifter och eventuell värdering. Det sammanlagda belopp du ska betala för ditt bolån är summan av lånebeloppet plus de övriga kostnader som tillkommer. Eftersom ett bolån löper under lång tid går det inte att räkna fram ett exakt belopp på den totala kostnaden, men du kan få få fram en ungefärlig bild.

Räkneexempel – sammanlagt belopp som ska betalas

  1. Du köper en bostad för 1 miljon kronor.
  2. Du betalar kontantinsatsen som är 15 procent, det vill säga 150 000 kronor, och lånar 850 000 kronor.
  3. Din ränta är 3 procent.
  4. Du betalar:
    - 1 500 kronor för en värdering av bostaden
    - 1 200 kronor för bankens administrativa avgifter för registrering av lagfart och uttag av pantbrev
    - 700 kronor för uppläggningsavgiften

Det sammanlagda belopp som ska betalas för bolånet är 1 674 484 kronor.