Ränteskillnadsersättning – lös lån i förtid

Om du vill lösa ett bolån med bunden ränta innan bindningstiden har gått ut, kan du behöva betala en ränteskillnadsersättning till banken. Vi berättar hur det fungerar.

Tre kvinnor står vid fönster och pratar med varann.

Vad är ränteskillnadsersättning?

Om du betalar tillbaka ett bolån innan bindningstiden har gått ut, behöver du betala en ränteskillnadsersättning. Det gäller om du har längre bindningstid än tre månader. Ränteskillnadsersättningen är avdragsgill, du drar av den i din deklaration under räntor.

Varför ska banken ha ränteskillnadsersättning?

Du kan betala tillbaka ditt bolån när du vill även om det är bundet en viss tid. Enligt konsumentkreditlagen behöver du då inte betala all ränta som du skulle betalat om du hade haft lånet kvar hela avtalstiden.

När du tar ett lån och väljer bunden ränta, tar banken ett lån med lika bindningstid som det som du har valt. Den räntan behöver banken betala även om du betalar tillbaka ditt lån i förtid och därför får du betala ränteskillnadsersättning.

Hur mycket ska jag betala när jag löser lånet?

Ränteskillnadsersättningen får högst vara skillnaden mellan räntan på ditt lån och räntan för bostadsobligationer som har samma löptid som lånets återstående bindningstid, plus en procent. Räntorna som man räknar med är de som gäller den dagen du löser lånet.

Konsumentkreditlagen och Finansinspektionens allmänna råd styr hur beräkningen görs. Du kan få en ungefärlig uppfattning om hur mycket du skulle behöva betala genom att använda en kalkylator på konsumenternas.se

Du kan också kontakta oss om du vill ha hjälp med beräkningen

När behöver jag betala ersättningen?

Du måste betala ränteskillnadsersättning om du löser eller gör en extra amortering på ditt bolån under bindningstiden. Du behöver även betala en ränteskillnadsersättning om du väljer att binda om ditt lån innan den gamla bindningstiden har gått ut.

Du behöver inte betala ränteskillnadsersättning om ditt lån är bundet med en tremånaders bindningstideller om du löser lånet vid en villkorsändringsdag, det vill säga när bindningstiden på lånet går ut.

Kan jag flytta med lånet till min nya bostad?

Om du köper en ny bostad men har kvar ditt bolån i samma bank kan det gå att göra ett så kallat säkerhetsbyte. Du behåller då lånet, med samma räntevillkor, men byter säkerhet från den gamla till den nya bostaden och slipper då betala ränteskillnadsersättningen. Däremot kommer lånet att följa amorteringskraven, även om det kan ha varit amorteringsfritt tidigare.

Vi gör alltid en individuell bedömning innan vi godkänner ett säkerhetsbyte.

Särskilda regler om du bundit lånet 2014 eller tidigare

Olika regler gäller beroende på om du bundit dina bostadslån före 1 juli 2014 eller efter. Om du band ditt lån före detta datum gäller speciella regler – se konsumenternas.se