Kostnader som kan tillkomma vid bolån

Vid bolån eller byggnadskredit kan det tillkomma kostnader som är viktiga att väga in i den totala kostnadsbilden. Här nedan ser du exempel på kostnader som kan tillkomma.

Kvinna som tittar på dator.

Uppläggningsavgift – en kostnad du betalar till banken för administrationen med att lägga upp ditt bolån.

Lagfart − ett officiellt bevis på att du äger en fastighet och blir inskriven i fastighetsregistret. Du betalar 825 kronor för inskrivningsbeviset och 1,5 procent av bostadens pris i stämpelskatt. Vi hjälper dig att få fastigheten registrerad hos Inskrivningsmyndigheten. Allt du behöver veta om lagfart.

Pantbrev − en värdehandling och ett bevis på att det finns en inteckning i fastigheten. Det är en säkerhet för banken och du behöver pantbrev som motsvarar det belopp du tänkt låna. Om du behöver låna mer än det utrymme som finns i befintliga pantbrev, kan du komplettera med ett nytt pantbrev. Kostnaden för ett nytt pantbrev är 375 kronor och två procent i stämpelskatt av det belopp du behöver ta ut. Vi hjälper dig att få pantbrev hos Lantmäteriet Fastighetsinskrivning. Pantbrev så fungerar det.

Bankens avgift − i de fall banken har lånat ut pengar i samband med en fastighetsaffär och där vi även har behövt ta ut mer pantbrev i fastigheten så tar banken ut en expeditionskostnad för det.

Denuntiationsavgift − en avgift som du betalar till banken för att täcka kostnaden som bostadsrättsföreningen tar ut för att administrera bostadsrättens pantsättning.

Extern värdering − om en bostad är säkerhet för bolånet ska det alltid finnas en aktuell värdering av bostaden. Värderingen kan i vissa fall baseras på köpeskillingen eller göras internt av Länsförsäkringar. I andra fall krävs en värdering av en auktoriserad värderingsman som är godkänd av Länsförsäkringar. Eventuella kostnader för värderingen betalas av dig som låntagare.

Även dessa kostnader kan tillkomma

Driftskostnad − kostnader för uppvärmning av huset, vatten, försäkring, el och sophämtning. För bostadsrätt räknas även månadsavgiften till bostadsrättsföreningen som en driftskostnad. Tänk på att äldre bostäder ofta har en högre driftskostnad än nybyggda, så det är klokt att undersöka om du kan göra något för att sänka kostnaderna.

Boendekostnad −  den totala kostnaden för att bo i en bostad, det vill säga driftskostnader, amorteringar och räntekostnader minus avdrag för eventuella skattelättnader. Se amortering som ett sparande fast det påverkar din totala kostnad.

Tomträttsavgäld – en årlig avgift som du betalar för tomträtten när du inte äger marken som bostaden står på utan hyr av kommunen. Avgiften är avdragsgill i din deklaration.

Kommunal fastighetsavgift (tidigare fastighetsskatt) för villa och fritidshus – avgiften basers på husets ålder och taxeringsvärde. För nybyggda hus betalar du ingen fastighetsavgift de första fem åren och ytterligare fem år efter det betalar du halv avgift. För hus som är över 10 år betalar du hela avgiften som är 0,75 procent av taxeringsvärdet.