Att köpa och äga en ägarlägenhet

Ägarlägenheter är vanliga i stora delar av Europa. I Sverige infördes boendeformen 2009 och intresset ökar. Här går vi igenom vad det innebär att äga en ägarlägenhet.

Bild på vardagsrum i lägenhet.

Vad är en ägarlägenhet?

En ägarlägenhet är en lägenhet i ett flerbostadshus som du äger helt och hållet. Det skiljer sig från ägandeformen bostadsrätt – då äger du egentligen inte lägenheten utan bara rätten att bo i den.

Det innebär bland annat att du kan hyra ut en ägarlägenhet så länge du vill, pantsätta, belåna och sälja till vem du vill utan att behöva ha ett godkännande från en bostadsförening.

Ägarlägenheten räknas som fast egendom på samma sätt som ett hus eller en villa vilket betyder att du behöver betala pantbrev och lagfart när du köper den.

Vad är skillnaden mellan en ägarlägenhet och en bostadsrätt?

När du bor i en bostadsrätt följa bostadsrättsföreningens regler och stadgar – till exempel när det gäller hur du får renovera eller hur länge och till vem du kan hyra ut din lägenhet.

Att äga en ägarlägenhet är som att äga ett hus – du får göra i princip vad du vill med den. Du äger en del av fastigheteten och betalar endast för bostadens värde.

Bostadsrätter räknas som lös egendom och styrs av bostadsrättslagen och köplagen. Ägarlägenheter är fast egendom och regleras bland annat av jordbalken, precis som hus, radhus och villor.

Det är Lantmäteriet som har hand om bildandet av ägarlägenheter. 

Hur funkar det med gemensamma utrymmen?

I en fastighet med flera ägarlägenheter finns en samfällighet, som alla äger en del av. Den förvaltas av ägarna genom en samfällighetsförening och du behöver i de flesta fall betala en samfällighetsavgift som går till underhåll av dessa utrymmen.

Fördelar med en ägarlägenhet

  • Större frihet – du bestämmer hur du vill renovera eller göra om i lägenheten.
  • När du säljer behöver inte bostadsrättsföreningen godkänna köparen.
  • Du kan hyra ut den till vem du vill och hur länge du vill – så länge du följer lagen om uthyrning av egen bostad.
  • Du är inte med i en bostadsrättsförening vilket bland annat innebär inga gemensamma lån och igen vanlig månadsavgift (däremot oftast en samfällighetsavgift).

Nackdelar med en ägarlägenhet

  • Du måste betala för pantbrev och lagfart.
  • Det finns inte så många ägarlägenheter i Sverige vilket det kan göra att det är svårt att ta reda på marknadsvärde och även att sälja denna typ av lägenhet.
  • Gemensamma utrymmen kan bli eftersatta. Du och de andra ägarlägenheterna måste komma överens om hur till exempel mark, hiss och trapphus ska skötas, samt bekosta underhållet av dessa.

Hur lånar jag till en ägarlägenhet?

Du kan i dagsläget inte ta ett bolån hos Länsförsäkringar för att köpa en ägarlägenhet.