Ska du ta emot en betalning från utlandet? Så fungerar det

Du kan ta emot utlandsbetalningar till ditt transaktionskonto, förutsatt att du har tjänsten Ta emot Utlandsbetalningar på ditt konto, samt att du har uppdaterat din kundkännedom. Saknas detta, kan din ankommande betalning bli avvisad.

Mottagarens namn

När du ska ta emot en Utlandsbetalning till ditt transaktionskonto på Länsförsäkringar, är det viktigt att mottagarens namn anges korrekt. Det ska vara det personnamn som står på ditt konto som du anger som mottagares namn, dvs ditt för – och efternamn alternativt företagsnamnet.

BIC, SWIFT och IBAN

Vad används de olika koderna till?

IBAN-nummer och BIC/SWIFT-adress används tillsammans för att identifiera bankkonto och bank vid internationella betalningar eller transaktioner mellan olika länder. Syftet är att säkerställa att överföringar mellan länder sker på ett smidigt och säkert sätt.

För att göra en överföring till utlandet fyller du i den mottagande bankens BIC/SWIFT-adress tillsammans med ett IBAN-nummer som är kopplat till mottagarens konto.

När du ger en bank utomlands i uppdrag att skicka pengar till Sverige, eller när en person utomlands ska skicka pengar till dig i Sverige, uppger du din banks BIC/SWIFT-adress.

Vad betyder IBAN?

IBAN är en förkortning för International Bank Account Number och är en internationell standard för att skriva kontonummer. Svenska IBAN-nummer består av 24 tecken och inleds med “SE”.

Var hittar jag mitt IBAN-nummer?

Du hittar ditt bankkontonummer i IBAN-format genom att logga in på Mina sidor, klicka på "Konton" och sedan välja det konto du vill använda. Där hittar du ditt IBAN-nummer under rubriken "Kontoinformation". Du kan inte se ditt IBAN-nummer i appen.

Observera att endast transaktionskonton är tillåtna om du ska ta emot en utlandsbetalning från ett annat land, inte sparkonton, länskonton, placeringskonto eller klientmedelskonto.

Vad är BIC och SWIFT?

BIC står för Business Identifier Code och är en internationell standard för att identifiera mottagarens bank vid en internationell överföring. Ibland används begreppet SWIFT som betyder samma sak.

Banker som har anslutit sig till BIC har en individuell kod, mellan åtta och elva tecken. Den identifierar bank, land och ort som pengarna ska föras över till.

Länsförsäkringars BIC/SWIFT-adress är ELLFSESS. Behöver du en annan banks BIC/SWIFT-adress kan du söka efter den på SWIFT:s webbplats.

Du behöver inte uppge BIC/SWIFT-adress för SEPA-länder

SEPA-länder är alla EU-länder samt Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Storbritannien och Vatikanstaten. För dessa krävs ingen BIC/SWIFT-adress eftersom betalningarna sker i euro inom eurobetalningsområdet.

Vad händer om jag inte uppger dessa koder?

Om du inte meddelar banken BIC/SWIFT-adress och IBAN så har banken rätt att ta ut en avgift för betalningsuppdraget, förutsatt att den meddelar dig detta i förväg.