Framtidsfullmakt: en trygghet om du blir sjuk

Är du orolig för hur det ska gå med din ekonomi om du skulle bli för sjuk för att ha hand om den själv? Då kan du skriva en framtidsfullmakt - så här går det till.

Framtidsfullmakt: en trygghet om du blir sjuk

Vad är en framtidsfullmakt?

I en framtidsfullmakt utser du en person som ska ta hand om dina ekonomiska och personliga frågor, när du inte längre kan. Denna person kan fatta de beslut som hen anser är bäst för dig.

Fullmakten träder i kraft när din hälsa är för svag för att du ska kunna ta tillvara dina egna intressen.

Vad är fördelen med en framtidsfullmakt?

Det blir allt vanligare att man skriver en framtidsfullmakt. En fördel är att det underlättar för släktingar eftersom det då inte råder något tvivel om hur du vill att till exempel dina bank- eller försäkringsärenden ska hanteras. Din familj kan även agera snabbare och behöver inte vänta på att en god man eller förvaltare ska utses.

En god man blir slumpvis utvald och måste redovisa till överförmyndarnämnden och få deras samtycke vid vissa åtgärder – till exempel vid köp eller försäljning av en fastighet.

Lag om framtidsfullmakter styr

Rätten att få bestämma över vem som ska företräda dig finns inskriven i lagen om framtidsfullmakter. Syftet är att individer ska få större möjligheter att bestämma över sitt liv och behålla sin integritet.

Vad kan en framtidsfullmakt omfatta?

Du som skriver fullmakten bestämmer själv vad den ska omfatta. Det kan till exempel vara att kunna få hjälp med att betala räkningar, hyra eller förvalta dina pengar, alternativt att hantera dina försäkringar.

Vad krävs för en giltig framtidsfullmakt?

Du kan skriva en framtidsfullmakt själv, eller ta hjälp av en jurist. Här är några exempel på krav på fullmakten:

  • Den ska var skriftlig.
  • Den ska vara undertecknad av två vittnen vid samma tillfälle.
  • Det ska framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare.
  • Det ska stå vad den omfattar för åtgärder.

Vill du utse någon som kan hjälpa dig med till exempel bankärenden redan nu? Då ska du skriva en vanlig fullmakt.