Att separera som sambo

Att vara sambo är inte samma sak i juridisk bemärkelse som att vara gift. Huvudregeln är att ni i samband med separation ska dela lika på det som är samboegendom.

Kvinna som ska separera gråter, foto.

Vad är samboegendom?

Samboegendom är den bostad och det bohag som har anskaffats för gemensamt bruk. Men det finns en del saker som ni kan ha samäganderätt till, exempelvis en bil. Om sambors egendom.

Önskar ni ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter ni har vid en separation eller upprätta ett bodelningsavtal skulle det vara bra att ni får hjälp av en familjerättsjurist. Det finns juridisk rådgivning att få både online och via telefon.

Den nya ekonomin som separerad

Det kan bli dyrt att separera och det blir för många en helt ny sorts vardagsekonomi. I direkt anslutning till flytten uppstår kostnader såsom flyttstädning och utgifter för att köpa nya möbler och övrigt bohag. Därefter blir det en vardag då du kanske ensam ska stå, inte bara för boendet, utan även för matkostnader, bredband och försäkringar. Gör gärna en budget så att du har koll på vad den nya situationen innebär.

Fem tips till dig som ska separera

 1. Lägg ner stridsyxan

  Försök om möjligt att lägga stridsyxan åt sidan och ha en rationell dialog om ekonomin. Särskilt om ni har barn är det viktigt att båda får så bra förutsättningar som möjligt. Träffas gärna på en neutral plats och undvik digitala konversationer om möjligt.

 2. Kontakta en jurist

  Ta kontakt med en familjerättjurist. Det är bättre att göra rätt från början än att riskera konflikter både här och nu eller längre fram.

 3. Dela rättvist

  Dela upp ert gemensamma hem på ett så rättvist sätt som möjligt. Tänk som en bodelningsman skulle göra; den som inte får en viss sak kan få en summa pengar som motsvarar inköp minus åldersavdrag.

 4. Se över förmånstagare och efterlevnadsskydd

  Glöm inte att ändra förmånstagarförordnaden och se över efterlevandeskyddet i dina pensioner. I din nya familjesituation kan det behöva göras nya prioriteringar.

 5. Gör en budget

  Gör en budget så att du har koll på din nya ekonomi. Det finns bra budgetverktyg på exempelvis Konsumentverkets hemsida. Behöver du hjälp finns det att få av en budget- och skuldrådgivare som finns i alla kommuner.