Förklara det ekonomiska läget för barnen

Många barn oroar sig över familjens ekonomi när de hör om priser som stiger på mat, boende och el. Vi tipsar om hur du involverar barnen i ekonomin och hur du förklarar det ekonomiska läget.

Förklara det ekonomiska läget för barnen

Inte fel att prata pengar med barn

I sämre tider blir det såklart allt viktigare att prioritera sin ekonomi. Det kan vara en utmaning att få barn att förstå varför familjen måste spara på en sak för att kunna göra en annan.

Barn måste lära sig pengars värde så att prata ekonomi med dem på deras nivå är aldrig fel – försök att göra det på ett enkelt och lustfyllt sätt så att du väcker intresse.

Prata ekonomi med barnen – 4 tips

  1. Förklara för barnen att det är naturligt att ekonomin går upp och ner. Över tid kan ekonomin svänga mycket och den återhämtar sig på sikt.
  2. Försäkra barnen om att det är de vuxnas ansvar att ta hand om familjens ekonomi, men förklara också att ni kanske får göra mindre av saker som kostar mer en period framåt.
  3. Involvera barnen i familjens hushållsekonomi. Det är bra att tidigt lära sig om sparande, vad saker kostar och varför man inte kan köpa allt man vill.
  4. Gör sparandet till något positivt genom att inte bara titta på utgifterna utan visa hur ett eventuellt sparande faktiskt växer.

Kluriga ekonomiska begrepp

Berätta gärna om inflation, lågkonjunktur och elkrisen för barnen, som bekant blir man ju mindre orolig om man förstår lite mer. 

Vad är inflation och varför har vi det nu?

Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån, som gör att du kan köpa färre varor och tjänster för samma mängd pengar. Pengarna minskar alltså i värde – exempelvis kostar en korg med samma matvaror mer hela tiden.

Inflationen i Sverige är både en effekt av pandemin och kriget i Ukraina. Sveriges Riksbank försöker minska inflationen genom att höja den så kallade styrräntan. Då blir bolåneräntorna dyrare och det blir dyrare att bo för de som har köpt sin bostad och har ett bostadslån.

Vad är lågkonjunktur och har vi det nu?

Det finns tecken på att vi är på väg in i en lågkonjunktur, även om det inte är säkert. Det som pekar ditåt är den höga inflationen och centralbankernas räntehöjningar (andra länders riksbanker).

När det är lågkonjunktur stiger arbetslösheten och färre varor och tjänster produceras. Hushållen köper inte heller lika mycket varor och tjänster som tidigare.

Varför blir elpriserna dyrare?

Kriget i Ukraina har påverkat energipriserna, vilka också gör att det blir dyrare att bo eftersom vi behöver mycket el för att värma upp bostaden och till hushållsapparater, datorer, lampor med mera.

Här kan du läsa mer om varför elpriserna stiger och hur du kan spara el.