Ekonomi som förälder

Både vardagen och ekonomin sätts på prov när en ny familjemedlem kommer. Det är mycket att tänka på och kostnaderna kan rusa iväg. Här sammanfattar vi de delar av din ekonomi som kan aktualiseras när du blir med familj. 

Ekonomi som förälder

När du blir förälder blir inkomsten något lägre och du får normalt ersättning från Försäkringskassan. I vissa fall betalar arbetsgivaren en viss procent av lönen till dig som är föräldraledig för att fylla ut inkomstskillnaden. Villkoren skiljer sig åt mellan olika arbetsgivare. Det finns ett antal grunder som det är bra att ha koll på i den nya ekomin som kommer med att ha familj.

Sjukpenninggrundad inkomst

Försäkringskassan fastställer den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, utifrån den beräknade årliga arbetsinkomsten. Den ligger sedan till grund för många av de ersättningar som utbetalas från Försäkringskassan. Vanligen kan SGI bli max 7,5 prisbasbelopp (336 000 kronor år 2017).

När föräldrapenning ska fastställas räknas inkomster upp till 10 prisbasbelopp (448 000 kronor år 2017). Ersättningsnivåerna ligger ofta på 80 procent av SGI. Innan ersättningen beräknas multipliceras SGI med 0,97 procent vilket innebär att ersättningen blir något lägre än 80 procent.

Graviditetspenning

Om du har ett fysiskt påfrestande arbete under graviditeten, där det ingår exempelvis tunga lyft eller om det finns risker i arbetsmiljön, kan du få graviditetspenning. Den kan utbetalas under max 60 dagar innan beräknad förlossning. Beloppet är cirka 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst. Men i första hand måste du prata med din arbetsgivare om en eventuell omplacering till lättare eller mindre riskfyllt arbete. 

Föräldrapenning

Föräldrar har rätt till föräldrapenning under 480 dagar. Av dessa är 90 dagar reserverade till var och en av föräldrarna. Hur resterande dagar ska fördelas bestämmer ni själva. Under 390 dagar är beloppet normalt cirka 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten. De övriga dagarna är beloppet lägre. För föräldrapenning räknas den sjukpenninggrundande inkomsten upp till 10 prisbasbelopp, vilket är 448 000 för år 2017. 

Ni kan ta ut föräldrapenningen på olika sätt, så kontrollera hos Försäkringskassan vad som blir bäst för er familj.

Underhåll

Föräldrarna är tillsammans skyldiga att försörja sina barn tills de är 18 år eller till 21-årsdagen, om barnen fortfarande studerar. Om föräldrarna inte bor ihop ska den förälder som barnet inte bor hos betala underhållsbidrag. När beloppet ska fastställas utgår man från barnets behov och föräldrarnas ekonomi. Det finns en räknesnurra på Försäkringskassans hemsida som kan användas för att beräkna rimligt belopp. Kommunen erbjuder samarbetssamtal för att hjälpa till att hitta en lösning. I sista hand går det att vända sig till tingsrätten om det är inte alls går att komma överens.

Om den underhållsskyldiga föräldern inte betalar någonting eller enbart del av överenskommet belopp går det att ansöka om underhållstöd hos Försäkringskassan. Fullt underhållsstöd för ett barn är 1 573 kronor per månad (år 2017).

Barnbidrag

Fram tills barnet är 16 år utbetalas barnbidrag, med hälften var till föräldrar med gemensam vårdnad. Barnbidraget är 1 050 kronor i månadaden per barn (år 2017). Finns fler barn utbetalas även flerbarnstillägg. För två barn är tillägget 150 kronor, tre barn 730 kronor, för fyra barn 1 740 kronor, fem barn 2 990 kronor och sex barn 4 240 kronor per månad.

Bostadsbidrag

Om du har barn under 18 år boende i hushållet och låg inkomst finns möjlighet att söka bostadsbidrag. Storleken på bidraget beror på inkomsten, boendekostnader, hur många barn hushållet har och bostadens storlek. Du kan kolla om du är berättigad till bidraget på Försäkringskassans webbplats, där det även finns en ansökan.

Försäkringskassans logotyp

Läs mer om de socialförsäkringar och bidrag som du har via Försäkringskassan.

Gå till Försäkringskassan