Barnets försäkringar

Behovet av trygghet ökar när familjen utökas med ett barn. En barnförsäkring är en grundtrygghet för både föräldrarnas ekonomi och framförallt barnens. Här berättar vi kort om hur fördelningen mellan ditt ansvar och samhällets ansvar ser ut. 

Barnets försäkringar

Den försäkring som kommunen erbjuder förskole- och skolbarn omfattar ofta enbart olycksfall under skoltiden och resan till och från skolan. Den viktiga försäkringen för sjukdom saknas dessutom många gånger. I vår skadestatistik för barnförsäkring beror cirka 60 procent av alla anmälda skador på olycksfall, med tandskador i topp. Men hela 75 procent av utbetalt skadebelopp från barnförsäkring beror på att barnen drabbas av någon allvarlig sjukdom. 

Även om barnets hälsa kommer i första hand och det känns sekundärt att prata om pengar så blir även familjens ekonomi lidande. Den blir drabbad på fler sätt beroende på hur länge och i hur stor grad frånvaron är från arbetet. Samhällets ekonomiska skydd i dessa fall är oftast otillräckligt. 

Vårdbidrag

Den ersättning som Försäkringskassan ansvarar för är bland annat vårdbidrag. Det är ett ekonomiskt stöd till föräldrar som behöver stanna hemma från arbetet för att vårda sitt barn. Storleken är baserad på vilket behov barnet har. För att få vårdbidrag måste barnet behöva särskild tillsyn och vård i minst sex månader. Bidraget kan utbetalas till och med juni det år barnet fyller 19 år.

Helt vårdbidrag är 250 procent av prisbasbeloppet. Även om det ger ett tillskott innebär det totalt sett att inkomsten minskar samtidigt som utgifterna ofta ökar.

Sjukersättning

Om barnet råkar ut för en svår skada eller sjukdom kan det bli ekonomiskt tuff t längre fram i livet. Kommer inte barnet som vuxen att kunna arbeta på grund av svår sjukdom ger Försäkringskassan en garantiersättning på maximalt 2,4 prisbasbelopp per år. Dessutom kan barnet bland annat få handikappersättning för merkostnader. Men att få hushållsekonomin att gå ihop kan bli kärvt om det inte finns någon annan inkomst.

Barnförsäkringen täcker upp på flera fronter

En barnförsäkring täcker många gånger upp där samhällets täckning inte når, där ingår oftast fler moment som kan ge ersättning, bland annat:

  • Invaliditet beroende på kroppslig funktionsnedsättning. Försäkringsbeloppet väljs vid tecknandet och anges i antal prisbasbelopp.
  • Invaliditet beroende på bestående nedsättning av arbetsförmåga. Denna ersättning är kopplad till punkten ovan.
  • Kostnadsersättning om du får vårdbidrag
  • Ersättning för vård i hemmet
  • Akutvårdsersättning
  • Ersättning för sjukhusvistelse
  • Dödsfallsersättning

Tips om barnförsäkring

  • Teckna en barnförsäkring så tidigt som möjligt.
  • Om du ska byta försäkringsbolag, säg inte upp en redan tecknad barnförsäkring innan du med  säkerhet vet att ansökan med hälsodeklaration har accepterats hos det nya försäkringsbolaget. Annars finns risk att barnet står helt utan barnförsäkring.
  • En barnförsäkring har oftast bättre villkor än en sjuk- och olycksfallsförsäkring för en vuxen person. Så behåll barnförsäkringen så länge som det går, ofta till 25 års ålder.

Ge ditt barn en trygg start i livet

Skydda det viktigaste du har. Vår barnförsäkring gäller vid både olycksfall och sjukdomar, även på fritiden.

Försäkringskassans logotyp

Läs mer om de socialförsäkringar och bidrag som du har via Försäkringskassan.

Gå till Försäkringskassan