Ekonomiska begrepp A-Ö

Bank- och försäkringsspråket kan vara krångligt! Därför har vi samlat några knepiga uttryck som vi försöker förklara så att de blir begripliga. Saknar du ett ord eller uttryck i listan? Skicka in det via formuläret längst ner på denna sida så tar vi med det också.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

A

Det personliga värde som människor fäster vid sina föremål och som inte tas hänsyn till när vi utreder eventuell egendomsskada.

Innebär att du är skyldig att vara försiktig med de saker som du har försäkrat.

När du lånar pengar amorterar du varje månad i enlighet med din avbetalningsplan, till exempel genom annuitet eller rak amortering. Det betyder att du varje betalningstillfälle betalar tillbaka ett visst belopp till banken du lånat ifrån. Din amortering betalar du tillsammans med din ränta. Amortering och amorteringskrav

Amorteringskravet infördes 1 juni 2016 och betyder att alla som tar ett bostadslån efter det är skyldiga att amortera minst en eller två procent av lånebeloppet varje år. Hur mycket man ska amortera beror på belåningsgraden, alltså lånet storlek i förhållande till bostadens värde. Amortering och amorteringskrav

Ett dokument som visar de amorteringsvillkor som gäller - bland annat hur mycket du ska amortera och hur amorteringskraven ser ut. Vi förklarar amorteringsunderlag

Beloppet du betalar är samma under hela avbetalningstiden. I början betalar du av lite på lånet och betalar ett högre räntebelopp. Med tiden minskar lånet - då minskar även räntebeloppet och avbetalningen höjs.

Det pris du betalde när du köpte en sak, inte säkert samma som marknadsvärdet.

Ett intyg från Skatteverket som visar vilken skattetabell som din arbetsgivare ska utgå ifrån när den drar skatt från din lön. Så fungerar A-skattesedeln

När värdet av en försäkrad sak sänks jämfört med sitt inköpsvärde.

B

Helgfria vardagar med vissa undantag som midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Bankgirot är en tjänst för betalningar och överföringar av pengar till olika konton. Bankgirotjänster

Hur stort ditt bolån är i förhållande till hur mycket din bostad är värd. Belåningsgraden påverkar bland annat hur mycket du behöver amortera.

En internationell standard för att identifiera mottagarens bank vid en internationell överföring. Används tillsammans med IBAN-nummer. Vi förklarar BIC/SWIFT och IBAN.

Bindningstid innebär att du förpliktar dig att betala för en tjänst under en viss tid. Vill du inte ha längre ha tjänsten du bundit upp dig på behöver du betala en klumpsumma för hela perioden som återstår. Ränta för bolån med olika bindningstider

Är ett lån utan säkerhet. En säkerhet kan vara pant i fast egendom som till exempel en lägenhet eller ett hus. Privatlån utan säkerhet

Den som lånar ut pengar, vanligtvis en bank.

Bostadsbubbla är en situation där värdet på bostäder är högre än vad som anses vara motiverat utifrån olika faktorer. Det som påverkar att en bostadsbubbla växer fram är bland annat låga räntor, hög efterfrågan på marknaden, samt att marknaden räknar med en värdeökning på bostäder. Sju steg till ett lyckat bostadsköp

Bruttolön är din lön före det att skatter har dragits. När man pratar om löner menar man oftast bruttolönen, till exempel är det den som du förhandlar om när du får ett nytt jobb. Bruttolön och nettolön – vad är skillnaden?

D

Denuntiation används när ett enkelt skuldebrev (det avtal du skriver under när du tecknar ett lån) skrivs över på en ny borgenär. Denuntiation är det formella namnet på meddelandet som skickas till gäldenären och bekräftar att skuldebrevet fått en ny ägare.

Slang för en allriskförsäkring, som är en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen som täcker ”plötslig och oförutsedd händelse”. Allriskförsäkring

E

Det faktiska pris man betalar när man tar ett lån. I den effektiva räntan ingår inte bara den nominella räntan utan också uppläggningsavgifter, aviavgifter och andra avgifter som långivaren tar ut för lånet. Vi förklarar effektiv ränta

Existensminimum är det belopp en person eller familj behöver ha som lägsta inkomst för att kunna överleva ekonomiskt varje månad.

F

En fullmakt är en skriftlig eller muntlig överenskommelse som ger en person rätt att göra något för någon annans räkning. Några juridiska krav på vad en fullmakt ska innehålla för att vara giltig finns inte, men det viktiga är att den är tydlig. Vanliga fullmakter

Du kan arbeta heltid och utan hinder, det vill säga du behöver inga anpassningar av ditt arbete på grund av hälsoskäl eller funktionsnedsättning. 
 

Det datum då en faktura senast ska vara betald. Det står alltid på fakturan när förfallodagen är.

Delen i en försäkring som förklarar vad försäkringen täcker.

Du som tecknar avtal på en försäkring.

De detaljerade förutsättningar som gäller för just din försäkring. Villkoren beskriver för vem, vad och när försäkringen gäller.

G

Om en person inte kan sköta sin egen ekonomi på grund av sjukdom, psykiskt funktionshinder eller liknande så kan hen få hjälp av en god man

Ett gåvobrev är ett dokument som upprättas i syfte att bevisa att en gåva har skett.

Den som tagit ett lån och ska betala tillbaka det.

H

I

IBAN-nummer, en förkortning för International Bank Account Number, används vid internationella betalningar och överföringar för att identifiera bankkonton. IBAN-nummer utvecklades för att förenkla och eliminera fel vid transaktioner mellan länder i EU och ESS. Vid överföringar i euro till länder inom EU och Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein är det obligatoriskt att använda IBAN. Betalningar till och från utlandet

En garanti för de pengar som du sätter in på konton i banken. Det innebär att du ska kunna få tillbaka dem även om banken går i konkurs. Det är Riksgälden som betalar ut ersättningen och det finns vissa begränsningar i hur mycket pengar du kan få tillbaka. Så funkar vårt sparkonto

J

Något som inte är en privatperson. Det kan vara ett företag, en förening eller organisation

Jämkning innebär att din arbetsgivare gör ett lägre eller högre avdrag för skatt än vad skattabellen visar. Det är aktuellt för dig att jämka om du t ex har ett bolån, endast jobbar en del av året, eller om du har flera arbetsgivare. När ska jag jämka skatten?

K

När du tar ett lån är beloppet som du lånar själva kapitalskulden. Om du lånar 10,000 kr är kapitalskulden 10.000 kr. När du betalar av på lånet (amorterar) med till exempel 500 kr/månad minskar kapitalskulden med 500 kr varje månad.

Tiden mellan att en skada anmäls till dess att utbetalningen är gjord och ärendet avslutat.

Du får ersättningen för skadan utbetald i kontanter på ditt bankkonto.

L

Att man har pengar och kan betala.

En försäkring som gör att dina efterlevande kan känna sig ekonomiskt trygga om du skulle gå bort. Livförsäkring

Allt i ditt hem som är flyttbart. Det kan vara möbler, kläder, husgeråd och andra personliga tillhörigheter. Om vår hemförsäkring

M

Marginalskatten är inte en skatt utan ett uttryck för hur stor andel av din inkomst över en viss gräns du betalar i skatt. Enkelt uttryckt kan man säga att marginalskatten är den skattesats du betalar på din sist intjänade krona. Om du får en löneökning på 100 kronor och får behålla 70 kronor av dessa är marginalskatten 30%.

Aktuellt värde på marknaden för en försäkrad sak. Bedöms genom att jämföra med liknande objekt på andrahandsmarknaden.

Hur mycket som mest kan betalas ut från försäkringen för en anmäld skada.

När du tar ett lån tillsammans med en eller flera personer.

N

P

Bedrägeriförsök via e-post eller sms i syfte att lura till sig exempelvis lösenord, pinkoder, svarskoder och kontouppgifter. Bedrägerier online

Den avgift vi tar ut för att försäkra en sak eller en person under en viss tid.

Premien på din försäkring bestäms av uppgifter om dig och objektet du vill försäkra. Vissa uppgifter har större betydelse än andra för hur mycket din försäkring kommer att kosta, dessa kallas för premiegrundande.

Ett fastställt belopp som används för att beräkna olika förmåner eller avgifter. Det ändras årligen eftersom avsikten är att det ska spegla och justera för inflationen i samhället.

En avgift du får betala när du inte betalar en skuld i tid.

 

R

En avbetalningsform för lån. Beloppet du betalar (amortering och ränta) är högt i början och minskar med tiden. Du amorterar samma belopp varje gång men räntebeloppet minskar eftersom lånet blir mindre. Om amortering och amorteringskrav

Om ett föremål inte totalförstörts i skadan så kan det fortfarande ha ett visst värde, detta värde kallar man för restvärde. Det kan exempelvis vara ett skrotvärde på en skadad bil.

Rotavdraget är en skattereduktion som du kan använda för vissa arbeten i ditt hem. Förkortningen rot står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Så använder du rotavdraget

 

Rutavdraget är en skattelättnad för hushållsnära tjänster som utförs i en bostad som du eller dina föräldrar bor i eller använder som fritidshus. Rut står för rengöring, underhåll och tvätt. Spara pengar med rutavdrag

Är vad det kostar att låna pengar. När du lånar pengar betalar du ränta till banken. När du lånar ut pengar till banken genom att sätta in dem på ett konto får du ränta från banken. Aktuella räntor och priser

Innebär att du investerar eller sparar pengar och får ränta. Efter ett år har pengarna vuxit och året därpå får du ränta på den större summan. Räkna ut ränta på ränta.

S

Försäkring som gäller skador på allt från hem, bil, prylar, båtar och djur.  Allt som inte är människor. Våra försäkringar

Balansen på ditt konto, kan vara plus (du har pengar på ditt konto) eller minus (du har en skuld exempelvis på grund av en övertrassering).

Ett värde som sätts när man inte kan göra en individuell bedömning av exakt belopp.

Den summa som du själv måste stå för och som räknas av från ersättningen vid en skada på en sak eller person.

Det belopp som vi betalar ut till dig när ett försäkrat objekt eller person ska ersättas efter en skada.

Att du som har en försäkring under en längre period inte drabbats av någon skada. I vissa fall kan detta vara premiegrundande.

Det arbete vi gör när du som har en försäkring anmäler en skada till oss och vi utreder och fattar beslut om ersättning. Anmäl skada

Skuldebrev heter det avtal du skriver på när du lånar pengar av banken. Skuldebrevet är ett bevis på att banken har lånat ut pengar till dig, och specificerar hur skulden ska betalas tillbaka. Vad är skuldebrev?

En plan för att betala av skulder, som Kronofogden gör. Du kan ha rätt till skuldsanering om du har stora skulder. 

Det sista beslut vi tar i ditt ärende. Efter det anser vi ärendet vara avslutat. Du har alltid möjlighet att överklaga.

T

Det totala värdet av en fastighet som avgör hur mycket fastighetsskatt eller fastighetsavgift du ska betala. Taxeringsvärdet motsvarar 75 procent av marknadsvärdet. Allt om taxeringsvärde

En försäkring som ger ett utökat skydd för speciella händelser eller skador, som inte är inräknade i försäkringens grundskydd.

Ett dokument som din arbetsgivare skriver och som du behöver för att bevisa att du haft en anställning och vad den har inneburit.

En del av bolånet med högre ränta som inte är lika vanlig idag. Numera tar du bara ett bolån och kan låna upp till 85 procent av bostadens pris. Så funkar topplån idag

U

Om du går med vinst när du säljer din bostad behöver du betala en skatt på vinsten, även kallat reavinstskatt. Du kan skjuta upp hela skatten, eller en del av den, genom att ansöka om uppskov. Så funkar uppskov med vinstskatten

V

En försäkring man får vid nyköp av bil och som man har via det bilmärke man har. Under tiden denna är giltig behöver du inte teckna en helförsäkring utan det räcker med en halvförsäkring. Om vagnskadegaranti

Att det finns ett villkor för att något ska ske.

Skatten som du betalar när sålt en bostad för mer än vad du köpte den för. Kallas även kapitalvinstskatt eller reavinstskatt. Mer om vinstskatt

Bedrägeriförsök via telefon. Någon som utger sig för att till exempel vara från din banks kundtjänst försöker lura av dig koder, få dig att logga in på banken eller lämna ifrån dig dina kort. Bedrägerier online

När man tar reda på vem som är ansvarig och utreder orsaken till en händelse.

Å

Om din försäkrade sak inte är helt ny så minskar din ersättning med hänsyn till ålder och slitage. 

Ö

Om du använder mer pengar än du har på ditt konto blir det minussaldo och kontot övertrasseras. Då blir du skyldig banken pengar och kan behöva betala övertrasseringsavgift och dröjsmålsränta.

Förslag på svåra ord

Förslag på svåra ord