Att skriva testamente

Genom att skriva ett testamente går det att bestämma hur du vill att dina tillgångar ska fördelas efter att du avlidit. Det är viktigt att alla formkrav uppfylls för att det ska vara giltigt. 

Man i eka funderar på vad han ska skriva i sitt testamente, foto.

När kan du skriva testamente?

Den som fyllt 18 år har rätt att upprätta testamente. I ett testamente kan du bestämma hur dina tillgångar ska fördelas när du dör.

Giltigt testamente ska bevittnas

Ett testamente ska upprättas skriftligt och din namnteckning ska bevittnas av två samtidigt närvarande, ojäviga testamentsvittnen. Vittnena ska veta att det är ett testamente som de bevittnar, men de behöver inte känna till innehållet i testamentet.

Testamente och barn

I ett testamente ska det framgå vem eller vilka som ska få dina tillgångar när du dör. Ett icke gemensamt barn till gifta par och barn till sambor har alltid rätt att få ut sin laglott direkt efter förälderns död, oavsett vad som står i testamentet.

Om ni är sambos

Sambor ärver inte varandra utan arvet fördelas enligt arvsordningen, i första hand till barn. Genom att skriva ett testamente till förmån för varandra är man bättre skyddad som sambo, än utan testamente. Det beror på att man kan testamentera sina tillgångar till varandra, och vädja till barnen att de väntar med att begära ut sitt arv tills båda samborna har gått bort. Det är viktigt att känna till att oavsett vad man skriver i testamentet så har barn till sambor alltid rätt att begära ut sin laglott direkt. Laglotten motsvarar halva arvslotten.
Läs tips om vad du bör tänka på som sambo

Bra information till nära och kära

Det är bra att skriva ner i ett annat dokument än ditt testamente vilken inställning du har till andra viktiga beslut som ska fattas efter din död. Det kan hjälpa dina nära och kära att veta din inställning till exempelvis organdonation, hur du vill att din begravning ska bli, gravsten, minneslund eller annat som är viktigt att de efterlevande får reda på.

Att tänka på när du ska skriva ett testamente

Rådfråga gärna en juridiskt kunnig person när det gäller formuleringarna så att testamentet utformas på rätt sätt och uppnår önskat syfte.

  • Prata med varandra om hur ni vill att det ekonomiska ska bli i händelse av dödsfall.
  • Berätta gärna för vuxna barn hur ni har tänkt. Det kan undvika senare frågor och tvister.
  • Ta reda på hur ett testamente ska skrivas för att det ska vara giltigt. Det är alltid en bra idé att ta hjälp av en jurist.
  • Fundera på vart ditt testamente ska förvaras. Tänk ut en trygg och säker plats. Många företag erbjuder förvaring av testamente.
  • Se över ett redan upprättat testamente med jämna mellanrum, så att innehållet motsvarar ditt önskemål. Kom ihåg att ett testamente är en färskvara!