Barn och ekonomi

När är det dags för veckopeng och hur mycket ska det vara? Är ditt barn redo för eget bankkort och hur pratar man om ekonomi med barn?

När ska jag få veckopeng undrar barnet.

Veckopeng - ett sätt att förstå pengars värde

Att tidigt lära barn att handskas med pengar underlättar för dem senare i livet. Veckopeng eller månadspeng är ett utmärkt sätt att lära dem att förstå pengars värde. Många börjar ge veckopeng runt åtta års ålder och då cirka 25 kronor i veckan. Veckopengen ökar sedan succesivt med åldern för att sedan i tonåren övergå till månadspeng. Vid 16-17 års ålder får många hela eller en del av studiebidraget.

Vad ska pengarna användas till?

När man som barn får sin första veckopeng är sannolikheten stor att pengarna går till godis och mindre prylar som ryms inom veckopengen. När sedan veckopengen ökar är det bra att bestämma vad pengarna ska räcka till, när barnet får hela sitt studiebidrag bör ni diskutera vad som ska rymmas inom det - mobilräkning, kläder, fritidsaktiviteter? Diskutera tillsammans och prova er fram för vad som känns rimligt att hantera ekonomiskt både för ditt barn men även för familjens ekonomiska situation.

Icons/70px/Quotation-mark-70
Veckopeng och månadspeng är ett bra sätt att lära barnen att ta ansvar för sina pengar. Barnen får stegvis förståelse för vad saker kostar och genom att spara en del av pengarna varje månad kan de köpa en dyrare sak längre fram. Dessutom är det alltid roligt för barnen att kunna spara och köpa något de gärna vill ha för egna pengar. I förlängningen är det viktigt att få in en sund hantering av pengar som underlättar när de senare kommer att flytta hemifrån.
Stefan Westerberg

Fem tips för veckopeng och månadspeng

  • Kom överens om vad pengarna ska räcka till och om det finns möjlighet att tjäna extrapengar, till exempel genom att göra sysslor hemma.
  • Prata med barnen om sparande och om hur pengar fungerar med hänsyn till deras ålder och mognad. Äldre barn behöver till exempel lära sig fördelar och nackdelar med att låna pengar, för att minska risken att hamna i en skuldfälla.
  • Låt barnen göra misstag och köpa en i dina ögon meningslös pryl. Det är en del i att lära sig hantera pengar.
  • Ge inte mer pengar än det som ni kommit överens om. Tar pengarna slut så är det en del i lärandet och att de förstår att det inte bara kan få mer.
  • Ett bankkort är en bra idé när barnen är mogna för det och ger en ökad ansvarskänsla.

Dags att bli bankkund?

När ditt barn ska lära sig om ekonomi, ta hand om sin månadspeng, göra egna köp med bankkort, swisha och spara kan det vara bra att vara bankkund.

Läs mer om att bli bankkund för barn

Betala hemma som tonåring

När ungdomar börjar tjäna egna pengar kan det vara skäligt att de börjar betala en del hemma. För att lära sig att stå på egna ben och förstå hur stora de löpande kostnaderna är i ett hushåll. Enligt Konsumentverket ligger kostnaden på 12 450 kronor för en 20-åring som bor hos sina föräldrar, kontra 18 160 kronor vid eget boende (2023). Läs mer på Konsumentverket

Ensamstående med tonårsbarn

För vissa hushåll spelar det kanske inte någon ekonomisk roll om ungdomen betalar hemma. Men som ensamstående föräldrar kan det bli kärvt. Efter gymnasiet utbetalas normalt varken studiebidrag eller underhållsstöd. Prata om er ekonomiska situation, så att din äldre tonåring förstår problemet och vill hjälpa till för att göra det bästa av situationen.

Hur pratar du ekonomi med ditt barn?

Att prata ekonomi med dina barn på deras nivå är aldrig fel – försök att göra det på ett enkelt och lustfyllt sätt så att det väcker intresse. I sämre tider blir det såklart viktigare att prioritera sin ekonomi och det kan vara en utmaning att få barn att förstå varför familjen måste spara på en sak för att kunna göra en annan. Då kanske det är ännu viktigare att förklara för ditt barn hur ekonomi funkar.

Här tipsar vi vad du som förälder kan tänka på:

  1. Förklara för barnen att det är naturligt att ekonomin går upp och ner. Över tid kan ekonomin svänga mycket och den återhämtar sig på sikt.
  2. Försäkra barnen om att det är de vuxnas ansvar att ta hand om familjens ekonomi, men förklara också att ni kanske får göra mindre av saker som kostar mer en period framåt.
  3. Involvera barnen i familjens hushållsekonomi. Det är bra att tidigt lära sig om sparande, vad saker kostar och varför man inte kan köpa allt man vill.
  4. Gör sparandet till något positivt genom att inte bara titta på utgifterna utan visa hur ett eventuellt sparande faktiskt växer.
Profilbild för Stefan Westerberg

Stefan Westerberg

Privatekonom

Stefan Westerberg är privatekonom på Länsförsäkringar och hjälper människor att fatta kloka privatekonomiska beslut. Stefan analyserar hur privatekonomin påverkas av olika ekonomiska händelser, politiska förslag och större samhällstrender. Särskilt fokus är bostadsmarknaden, sparande, pension och familjeekonomi. 

Stefan Westerberg är privatekonom på Länsförsäkringar och hjälper människor att fatta kloka privatekonomiska beslut. Stefan analyserar hur privatekonomin påverkas av olika ekonomiska händelser, politiska förslag och större samhällstrender. Särskilt fokus är bostadsmarknaden, sparande, pension och familjeekonomi.