Dålig kunskap om återbetalningsskyddet

Diagrammet visar hur den årliga pensionen kan bli med och utan återbetalningsskydd

Nästan hälften, eller fyra av tio av de tillfrågade svenskarna svarar i en nyss genomförd undersökning att de inte vet om de har, eller inte har, ett återbetalningsskydd kopplat till sin tjänstepension.

Kännedom om vilket val man gjort ökar med lön och ålder. Däremot har bostadsorten ingen betydelse. Enligt undersökningen som Länsförsäkringar genomfört framgår även att de som säger sig ha återbetalningsskydd kan tänka sig välja bort det. Förklaringen är insikten om att skyddet innebär en lägre egen pension.

– Många känner nog inte till att pensionen blir lägre om man väljer återbetalningsskydd. Vet man inte om man har ett återbetalningsskydd eller inte, kan man kolla det med sitt försäkringsbolag, säger Mats Wester som är pensionsexpert på Länsförsäkringar. Det är viktigt att man tar ställning till vilket ekonomisk skydd man vill ha för sin familj. Ett visst lagstadgat skydd har man och det kompletteras normalt via anställningen, men det är ofta otillräckligt och det är inte alls säkert att återbetalningsskyddet i tjänstepensionen är bästa sättet att täcka det behovet.

Diagrammet visar hur den årliga pensionen kan bli med och utan återbetalningsskydd

Under år 1 utbetalas cirka 164 000 kronor per år för den som valt bort återbetalningsskydd. För den som har återbetalningsskydd utbetalas cirka 156 000 kronor i pension per år. Den månatliga pensionen blir därmed cirka 5 procent lägre och pensionen cirka 700 kronor lägre per månad.

Enligt undersökningen är det kvinnor och personer i åldern 25 till 39 år som i störst utsträckning svarar att de inte vet om de har ett återbetalningsskydd. I den åldersgruppen är familj och små barn väldigt vanligt och då borde intresset vara lite större.

– Stora löneskillnader inom familjen och om man har barn under 18 år kan vara argument för att välja återbetalningsskydd, fortsätter Mats Wester. Normalt är behovet störst efterlevandeskydd när barnen är små och utgifterna stora, men då ger ett återbetalningsskydd inte så mycket pengar.

Hur avsaknad av återbetalningsskydd och utbetalningstid påverkar pensionens storlek

Ålder vid tecknandet Höjd pension per månad från 65 år, uttag 10 år Höjd pension per månad från 65 år, uttag livsvarigt
40 7,2 % 13,5 %
50 6,5 % 12,9 %
60 5,3 % 11,4 %

Exemplet visar att en lång pensionsutbetalning innebär en större skillnad än en kort utbetalning. Förklaringen är att arvsvinsterna blir större ju äldre du blir. Ditt försäkringsbolag kan hjälpa dig att räkna ut hur mycket det skulle påverka din pension. I och med att arvsvinster uppstår vid dödsfall så är alla beräkningar gjorde utifrån ett antal antaganden om till exempel dödlighet.

Hur pensionskapitalet utvecklas under spartiden med och utan återbetalningsskydd

Antaganden är en 30 åring med en månadslön på 25 000 kronor. Avsättningen till tjänstepensionen är 13 500 kronor per år. Antagen årlig avkastning är 3 procent, avkastningsskatt 0,3 procent och avgifter enligt ITP. Vid 65 år är pensionskapitalet för den som inte valt återbetalningsskydd cirka 807 000 kronor. Den som valt återbetalningsskydd har ett pensionskapital på cirka 780 000 kronor.

Kurvorna följer varandra ganska väl under spartiden. Arvsvinsterna blir högre ju äldre du blir. Om vi i stället visar hur mycket den årliga pensionsutbetalningen blir så syns skillnaden tydligare. Vi har antagit att utbetalningen sker under 5 år.

Fakta återbetalningsskydd
Ett återbetalningsskydd innebär att pensionskapitalet betalas ut till familjen vid dödsfall. Återbetalningsskyddet utbetalas månadsvis under normalt 5 – 20 år. Mottagaren av utbetalningen betalar inkomstskatt. Du kan normalt välja make, maka, sambo eller barn oavsett ålder. Om du väljer bort återbetalningsskydd tar du del av så kallade arvsvinster och ditt pensionskapital ökar. Arvsvinster uppstår när andra försäkrade, utan återbetalningsskydd, avlider. En konsekvens är att dina efterlevande inte får ta del av ditt pensionskapital om du skulle avlida. Det skapar arvsvinster för andra försäkrade.

För ytterligare information kontakta:
Mats Wester, pensionsexpert på Länsförsäkringar. Tel. 08-588 410 21
Länsförsäkringars pressjour. Tel. 08 – 588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Se alla pressmeddelanden