Peter Bratt

Dokument & länkar

Tilläggsisolering av vinden ökar brandrisken

Peter Bratt

För att spara pengar och värna om miljön är det många som tilläggsisolerar sina vindar. Tyvärr riskerar man både miljö och privatekonomi om det inte görs rätt – felaktig isolering kring rökrör gör att brandrisken ökar betydligt.

Om man har ett rökrör eller skorsten som passerar genom bjälklaget på vinden bör man tänka sig för innan man tilläggsisolerar. Dagens regler tillåter att skorstenens utsida får vara 100 grader och brännbara byggnadsdelar max 85 grader.

– De nuvarande reglerna lämnar inga marginaler alls för att göra fel, varken när det gäller hur man eldar, hur man installerar eldstaden eller hur man isolerar kring skorstenen, konstaterar Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar.

Om man gör fel kan temperaturen i brännbara byggnadsdelar öka, vilket medför en överhängande brandrisk.

– Vi har flera exempel på hus som börjat brinna redan när någon av de allra första brasorna i eldstaden tänts, säger Peter Bratt.

Hennes tips är att alltid rådgöra med skorstensfejarmästaren innan arbetet sätts i gång och att följa eldstadstillverkarens anvisningar. Låt också skorstensfejarmästaren kontrollera skorstenen och eldstaden efter arbetet.

– Vi ser tydligt att kunskapen hos de som genomför tilläggsisoleringar varierar, vilket innebär att risken finns att det blir fel trots att man anlitat ett företag i branschen, varnar Susanne Fagerberg.

De äldre byggreglerna tillät en maxtemperatur på 70 grader på skorstenens utsida samtidigt som det skulle vara minst 10 cm till närmaste brännbara byggnadsdel, vilket gav en viss marginal.

– Ett enkelt sätt för att komma till rätta med flera av de här problemen vore att återgå till de gamla byggreglerna. En sådan konstruktion blir mer förlåtande om något skulle gå fel. Och det finns egentligen inget som hindrar att man ställer dessa krav, avslutar Peter Bratt.

För mer information, kontakta gärna:

Peter Bratt, skadeexpert Länsförsäkringar, 070-162 78 88
Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden

Dokument & länkar