Ny syn på reflexvästar – nu ska ränderna placeras vertikalt

Forskning visar att om reflexränderna är vertikala så är det mycket enklare för bilister att uppfatta när en cyklist planerar att svänga. Därför lanserar Länsförsäkringar en ny typ av reflexvästar med vertikala reflexränder istället för horisontella.

Reflexväst vertikala ränder fram

Cyklister är den grupp som står för flest allvarligt skadade i trafiken och samtidigt ökar antalet cyklister, särskilt i städerna.

Ett problem är att bilister har svårt att tolka och förutse vad cyklisten kommer att göra i till exempel en korsning. I ett forskningsprojekt på Högskolan i Skövde med stöd av Länsförsäkringar, har man identifierat vilka rörelsemönster vi som bilister söker och uppfattar hos cyklister.

Forskarna skapade experimentmiljöer där testpersoner fick följa cyklister i dagsljus, skymningsljus och nattmiljö. Sen fick de bedöma om de trodde att cyklisten skulle svänga eller fortsätta rakt fram.

– Resultaten var väldigt tydliga. När reflexerna var placerade vertikalt förutsåg man cyklisternas intentioner mycket bättre, säger Paul Hemeren, lektor i kognitionsvetenskap på Högskolan i Skövde. Det är en stor förbättring som visar att rätt placerade reflexer gör stor skillnad.

Länsförsäkringar har nu tagit fram nya reflexvästar med vertikala ränder.

Västarna är tänkta för cyklister i första hand, men de fungerar ju också för mopedister och motorcyklister, säger Maria Wedin, trafikexpert på Länsförsäkringar.  

– Det allra bästa är när de vertikala ränderna fortsätter uppåt eftersom huvudrörelserna är en av de viktigaste signalerna vid svängning, fortsätter Maria Wedin. Därför kommer vi nu titta på hur cykelhjälmens reflexer ska sitta på hjälmen så att en rak linje från ryggen forsätter upp på huvudet.

Tips när du ska cykla i skymning och mörker:

  • Flera reflexer är bättre än en – och placera dem på leder som rör sig.
  • Reflexer på hjälmen har mycket stor effekt på hur dina rörelsemönster uppfattas av andra trafikanter
  • I mörker måste cykeln ha en lykta och reflex bak och fram samt reflexer åt sidorna antingen på däck eller på ekrarna.

För mer information, kontakta gärna:
Maria Wedin, trafikexpert på Länsförsäkringar, 073-964 13 45
Paul Hemeren, lektor i kognitionsvetenskap vid institutionen för informationsteknologi på Högskolan i Skövde, 0500 - 44 83 14
Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden