Dokument & länkar

Länsförsäkringars indexnära förvaltning till Black Rock

Länsförsäkringar har under det senaste året arbetat aktivt med att vässa bolagets erbjudande inom indexnära förvaltning. Avgifterna på fonderna har sänkts samtidigt som förvaltningen idag är inriktad mot ansvarsfulla investeringar. Även Länsförsäkringars generationsfonder flyttas över till Black Rock. 

– Nu tar vi nästa steg och samlar all indexnära förvaltning hos vår samarbetspartner Black Rock, som idag är världens största kapitalförvaltare och med en gedigen erfarenhet från indexförvaltning, säger Eva Gottfridsdotter-Nilsson, chef för Länsförsäkringar Fondförvaltning.

Förvaltningsavgift i Länsförsäkringars indexnära fonder:

  • Länsförsäkringar Europa Indexnära 0,20 %
  • Länsförsäkringar Global Indexnära 0,20 %
  • Länsförsäkringar Sverige Indexnära 0,20 %
  • Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 0,40 %
  • Länsförsäkringar USA Indexnära 0,20 %

– I samband med att förvaltningen läggs över till Black Rock passar vi på att vässa våra generationsfonder för att möjliggöra ännu bättre avkastning till våra kunder. Fondernas placeringsmandat utökas nu med möjlighet att placera i nya tillgångsslag som globala fastigheter och krediter samt även i företagsobligationer på tillväxtmarknader, säger Eva Gottfridsdotter-Nilsson.

Under november flyttas Länsförsäkringars 11 Generationsfonder (Länsförsäkringar Pension 2010- Pension 2060) från Alfred Berg till Black Rock. Totalt kommer Black Rock att förvalta närmare 50 miljarder kronor för Länsförsäkringar Fondförvaltnings räkning.

  • Förvaltningsavgiften är 0,50 % för samtliga generationsfonder (0,20 % i PPM)

För ytterligare information kontakta:
Eva Gottfridsdotter-Nilsson, vd för Länsförsäkringar Fondförvaltning, Tel. 073 – 964 29 57
Länsförsäkringars pressjour, Tel. 08 – 588 418 50

Fakta generationsfonderna

Generationsfonderna Pension 2010 - Pension 2060 anpassar automatiskt placeringarna efter hur långt det är kvar till pensionen. Placeringarna görs globalt i fondandelar fördelat på flera olika tillgångsslag. I samband med förvaltarbytet görs även en del förändringar i fonderna, förutom nya tillgångsslag startar nedtrappningen av aktieandelen 30 år före vald pensionsålder. Den sker långsamt i början och ökar ju närmare vald pensionsålder man kommer. Vid vald pensionsålder är aktieandelen cirka 40 procent och resten är fördelat i räntebärande värdepapper. Förändringarna innebär sammataget att risken sänks utan att den förväntade avkastningen minskas.

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden

Dokument & länkar