Dokument & länkar

Tar hem förvaltning av ytterligare en Sverigefond

Den 1 oktober 2016 tog Länsförsäkringar över förvaltningen av Länsförsäkringar Fastighetsfond och Länsförsäkringar Småbolag Sverige. Nu har turen kommit till Sverige Aktiv. 

Tidigare har Länsförsäkringar enbart arbetat med externa fondförvaltare men idag ska förvaltningen av svenska aktiefonder ske i egen regi. Eva Gottfridsdotter-Nilsson, vd för Länsförsäkringar fondförvaltning, anser att det finns fler fördelar med det:

– Länsförsäkringar fondförvaltning är ett av de största fondbolagen i Sverige och då många av våra kunder har en stor del av sitt fondsparande på den svenska aktiemarknaden känns det naturligt att vi tar hand om förvaltningen själva, säger Eva Gottfridsdotter-Nilsson och fortsätter;

– Under de senaste åren har också ägarstyrningsarbetet alltmer integrerats i förvaltningen och på det här sättet blir vi tydligare och mer effektiva i vår ägarstyrning av svenska aktiefonder. Förändringen kommer även att bidra till högre effektivitet och skapa synergier i förvaltningen.

Ansvarig förvaltare för fonden Sverige Aktiv blir Anette Dahlberg, som efter många år som senior portföljförvaltare på AP7 börjar hos Länsförsäkringar. Teamet runt Länsförsäkringars svenska förvaltning kommer att utgöras av Peter Norhammar, Petter Löfqvist, Maria Wärn samt Anette Dahlberg.

Länsförsäkringar tar över förvaltningen från Lannebo Fonder och börjar förvalta fonden Sverige Aktiv i egen regi i mars 2017. Fonden har ett sammanlagt fondvärde på cirka 8 miljarder kronor. Det sammanlagda värdet för den svenska aktieförvaltningen inom bolaget är idag cirka 25 miljarder kronor.

För ytterligare information kontakta:
Eva Gottfridsdotter-Nilsson, vd för Länsförsäkringar Fondförvaltning, Tel. 073 – 964 29 57
Länsförsäkringars pressjour, Tel. 08 – 588 418 50

Se alla pressmeddelanden

Dokument & länkar