Asiatiska bilmärken i topp

Det är stora skillnader på hur ofta olika bilmärken drabbas av maskinskador. Det visar en omfattande genomgång av försäkringsärenden som Länsförsäkringar har gjort och som presenteras i en rapport. Den ger en bild över de vanligaste skadorna för olika bilmärken och vad de kostar att åtgärda.

Petra Wahlund
Foto: Länsförsäkringar

Alla bilägare vet att en trasig bil kan gräva ett stort hål i plånboken. Fel på motor, kyl- och värmesystem samt växellåda/drivning är de tre vanligaste skadetyperna. Rapporten visar dock att skadefrekvenserna skiljer sig påtagligt mellan olika bilmärken. Bästa utfallet med den lägsta andelen skador har Kia, Hyundai, Honda, Lexus och Toyota.

– Rapporten kan ge hjälp på vägen för alla som ska köpa en begagnad bil. En ökad medvetenhet om risken för skador och vad det kostar kan påverka vilket märke konsumenterna väljer. Samtidigt hoppas vi kunna påverka biltillverkarna att ta ett större ansvar för kvalitén, säger Petra Wahlund som är produktchef för motorförsäkring på Länsförsäkringar.  

Motorskador är den vanligaste orsaken till att bilen måste in på verkstad. Dessa står för 23 procent av de anmälda skadorna och kostar i snitt 27 400 kronor att reparera.

-  Det är betydligt vanligare för bensinbilar att drabbas av motorskador än dieselbilar, som är mer drabbade av skador på avgasrening, säger Petra Wahlund.

Den motorkomponent som oftast går sönder är kamdrivningen, vilket främst drabbar bensinmotorer.  Tätt efter motorskador kommer skador på kyl- och värmesystem som står för 20 procent och växellåda/drivning som står för 19 procent av de totala skadorna.

Kamdrivning, kondensor, AC-kompressor, växellådans koppling och svänghjul och bränslesystemets spridare och bränslepump tillhör de komponenter som oftast går sönder. 

– Ett allmänt råd är att ta in offerter från flera bilverkstäder när du ska reparera bilen eftersom det kan finnas stora prisskillnader, säger Petra Wahlund.

Fakta från rapporten:

  • I genomsnitt anmäls 1,4 skador per 100 bilar varje år men det varierar kraftigt mellan bilmärkena. Vilka komponenter som skadas skiljer sig också mycket mellan olika bilmärken.
  • Kia, Hyundai, Honda, Lexus och Toyota har lägsta skadefrekvensen i undersökningen.
  • Land Rover/Range Rover, Porsche, Mini, Seat och BMW har högst skadefrekvens i undersökningen.
  • De vanligaste maskinskadorna är skador på motorkomponenter, kyl – och värmesystem samt växellåda/drivning. De står tillsammans för drygt 60 procent av skadorna.
  • Bensinbilar och dieselbilar drabbas ungefär lika ofta av maskinskada. I undersökningen är motorskador dock vanligare för bensinbilar medan dieselbilar är mer drabbade av skador på avgasrening.
  • Kamdrivningen är den komponent som oftast går sönder på motorn och drabbar bensinmotorer betydligt mer frekvent än dieselmotorer.
  • Den genomsnittliga maskinskadan kostar cirka 17 000 kronor att reparera och inträffar vid 7 700 körda mil.
  • Motorskadorna är generellt dyrast att reparera. De kostar i genomsnitt 27 400 kr.
  • Mindre vanlig men en av de dyraste skadorna man kan råka ut för är byte av automatväxel-låda som i snitt kostar 51 000 kronor. Ett komplett motorbyte är ännu dyrare, 62 000 kronor i genomsnitt.


Så har vi gjort
2017 års maskinskaderapport baseras på skador som ersatts av Länsförsäkringars maskinskadeförsäkring. Underlaget är 4000 anmälda försäkringsärenden som kommit in under hela 2015 och gäller för årsmodellerna 2007-2013.  Skador som har inträffat inom garantitider eller tagits via goodwill finns inte med. Det innebär att det kan ha inträffat fler skador än vad som framgår av rapporten.

Syfte med rapporten
Syftet är att ge konsumenterna en bild av vilka typer av maskinskador som är vanliga, vilka kostnader de är förknippade med och vilka bilmärken som är mer eller mindre drabbade. Genom det vill vi även synliggöra biltillverkarnas eventuella brister i kvalitet och hoppas påverka dem att ta ett större ansvar för sina produkter. Det skulle påverka skadekostnaderna på sikt och gynna både miljö och försäkringstagare.

Länsförsäkringar försäkrar cirka var tredje bil i Sverige.

För ytterligare information kontakta:

Petra Wahlund, produktchef motorförsäkring, Länsförsäkringar, 073-96 413 16 
Länsförsäkringars pressjour, 08-588 418 50

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 23 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Se alla pressmeddelanden