Unga och ensamstående kan få svårt att amortera mer

För att ytterligare stärka hushållens motståndskraft i en framtida kris vill Finansinspektionen skärpa amorteringskravet för nya bolånetagare som tar stora lån i förhållande till sina inkomster. I en undersökning som Länsförsäkringar genomfört svarade var tredje person mellan 18 och 29 år att anledningen till att de inte amorterar är att de anser att de inte har råd. 

På tre år har bostadspriserna ökat med drygt 40 procent. Finansinspektionen ser därför att sårbarheter byggs upp i den svenska ekonomin. För att ytterligare stärka hushållens motståndskraft i en framtida kris vill Finansinspektionen därför skärpa amorteringskravet för nya bolånetagare som tar stora lån i förhållande till sina inkomster. Förslaget innebär att alla nya bolånetagare som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst ska amortera 1 procentenhet mer av bolånet per år än vad de skulle behövt göra i dag. Detta gäller utöver redan befintliga amorteringsregler. Således innebär de skärpta amorteringskraven att de mest sårbara hushållen, det vill säga de som har stora skulder både i förhållande till sina inkomster och till bostadens värde, kommer att amortera minst 3 procent av bolånet per år.

– Jag tror att den kortsiktiga effekten blir att bostadspriserna stiger något snabbare under hösten, då vissa hushåll som redan tänkt flytta tidigarelägger bostadsbytet för att undvika det nya kravet. På sikt kommer huspriserna sannolikt växa i en långsammare takt, säger Rikard Josefson, vd på Länsförsäkringar Bank.

Idag har hushåll med personer mellan 18 och 30 år enligt Finansinspektionen, en genomsnittlig skuld på drygt 1,7 miljoner kronor. De som bor i storstäder har ännu högre skuld. Enligt samma källa är den disponibla inkomsten i samma grupp 35 300 kronor.  

– För ungdomar eller andra som vill köpa sin första bostad kan amorteringskravet ha stor påverkan. Det kan finnas en risk för att det blir svårare ekonomiskt och att många nu helt stängs ute från bostadsmarknaden, speciellt för de som bor i storstäderna, är unga och bor i singelhushåll. Och om räntorna dessutom stiger kan det bli extra kännbart för vissa grupper, menar Rikard Josefson.

Varför amorterar du inte mer på dina lån? Svaret bygger på de som svarat ”jag har inte råd.”


För ytterligare information kontakta:
Rikard Josefson, vd Länsförsäkringar Bank. Tel. 070-206 69 55
Pressjouren. Tel. 08-588 418 50

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av PFM Research som har frågat 1 000 slumpvis utvalda personer mellan 18 och 65 år om varför de inte amorterar. 

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden