Vilken sjukersättning kan egenföretagare få?

Som egenföretagare har man inte samma skydd som när man är anställd. Det kan få betydande konsekvenser för ekonomi om man blir långvarigt sjuk. En småföretagare med familj är mycket sårbar och drabbas hårt om man inte sett till att täcka upp med egen sjukförsäkring.

Vi kan alla drabbas av sjukdom. Utöver sjukdomssymtom och oro för sin hälsa, dyker ofta en avgörande fråga upp - hur kommer jag klara mig ekonomiskt om jag behöver vara borta från jobbet en längre tid? Många småföretagare är överens om att det skulle få en stor påverkan på företaget om en eller flera nyckelpersoner blev sjuka. Det i sin tur skulle leda till en påfrestning för ekonomin.

Du kan få ersättning från Försäkringskassan när du blir sjuk som egenföretagare, men hur mycket beror på hur mycket lön du tar ut från aktiebolaget eller hur stort ditt överskott är i din enskilda firma. Därför rekommenderar vi att du tecknar en sjukförsäkring som delvis kompenserar för detta.

När man startar företag har du under de tre första åren rätt till samma SGI (sjukpenninggrundande inkomst) från Försäkringskassan som en anställd. Därefter skiljer det sig i hur ersättningen beräknas, beroende på vilken verksamhetsform företaget har.

Enskild firma

För företagare med enskild firma/handelsbolag baseras SGI, efter de tre första åren, på överskott eller underskott i företaget.

Aktiebolag

Den som driver ett aktiebolag räknas som en anställd och får då sjuklön från företaget de 14 första dagarna. Från dag 15 får betalar Försäkringskassan sjukpenning som baseras på SGI (sjukpenninggrundande inkomst). SGI räknas fram utifrån den lön företagaren har tagit ut. Om företagaren tar ut låg lön eller utdelning istället för lön, riskerar denne att inte få någon sjukpenning från Försäkringskassan.

Räkneexempel:

Om din inkomst från ditt företag är 25 000 kr per månad kan du få sjukpenning från Försäkringskassan på som mest drygt 19 000 kronor. Efter ett års sjukskrivning sjunker sjukpenningen till knappt 18 000 kronor per månad.

Om du inte kan komma tillbaka till arbetet alls kan Försäkringskassan byta ut din sjukpenning till sjukersättning (tidigare kallat förtidspension). Med en tidigare inkomst på 25 000 kronor blir sjukersättningen omkring 16 000 kronor per månad före skatt.

För att garantera en inkomst, eller komplettera sjukpenningen från Försäkringskassan, kan en sjukförsäkring vara en trygghet. Som egenföretagare kan det vara krångligt och tidskrävande att sätta sig in i olika avtal, därför har vi valt att göra det enkelt för dig då vårt tjänstepensionspaket täcker pensionssparande men även om du skulle bli sjuk.

Våra tips och råd till egenföretagare

  • Om du kan, ta ut en ordentlig lön på 8,07 inkomstbasbelopp (IBB) (47 747 kr/mån 2022). Det är viktigt eftersom både allmän sjukförsäkring och allmän pension baseras på på lön eller överskott som du tar ut och skattar för.
  • Ett friskt företag är oftast ett lönsamt företag. Med hjälp av en sjukförsäkring kan du kompensera din egen och dina anställdas inkomstförlust vid en längre tids sjukdom.
  • Du som har ett nystartat företag kan överväga att enbart se till att ordna med trygghetsbitarna liv– sjuk- och olycksfallsförsäkring under första året.
  • Se också över avsättningarna till tjänstepension då den utgör en stor del av den totala pensionen och kan vara av stor betydelse för hur din ekonomi kommer att se ut som pensionär.
  • Gå in på minpension.se för att se hur det ser ut just för dig.
  • Att vara sjuk är en mental påfrestning och något du kan behöva bearbeta. Om du har en sjukvårdsförsäkring ingår bland annat samtalsstöd.
  • Vad är bäst för mig och mitt företag? Ta hjälp av en rådgivare om du inte hinner eller tycker det är svårt. Vi hjälper gärna till.