Wasa Kredit

Wasa Kredits affärsidé handlar om att skapa mervärde för våra kunder och leverantörer genom att sälja finansieringstjänster till små och medelstora företag samt privatpersoner.

Wasa Kredits webbplats

Wasa Kredit är ett finansbolag som erbjuder leasing- och avbetalningsfinansiering dels genom samarbetspartners inom bland annat fordonshandel, dator/kontorshandel och maskinhandel, dels direkt till företagskunder. Wasa Kredit erbjuder också lån och kontokortskrediter till privatpersoner.

Wasa Kredits affärsidé handlar om att skapa mervärde för våra kunder och leverantörer och bidra till ett starkt kunderbjudande för Länsförsäkringar genom att sälja finansieringstjänster till små och medelstora företag samt privatpersoner.

Wasa Kredit finns över hela landet med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö, Umeå och Örebro och är helägt av Länsförsäkringar Bank. Länsförsäkringsbolagen äger gemensamt Länsförsäkringar AB, där Länsförsäkringar Bank ingår som ett dotterbolag.

Lansforsakringsgruppen-organisation-555xvalfri.png

Styrelse

 • Sven Eggefalk, ordförande 
 • Ulrica Hedman, ledamot, vd Länsförsäkringar Uppsala 
 • Jens Listerö, ledamot, vd Länsförsäkringar Blekinge
 • Stefan Nyrinder, ledamot, vd Länsförsäkringar Östgöta
 • Per-Ove Bäckström, ledamot, vd Länsförsäkringar Gävleborg

Representant för arbetstagarna

 • Ann Johansson, ledamot
 • Mattias Karlsson, ledamot
 • Mirek Swartz, suppleant

Ledning

 • Thomas Högväg, vd Wasa Kredit
 • Jenni Lundin, chef Stab
 • Peder Lindroth, chef Produkt och erbjudande
 • Carina Timdahl, chef Ekonomi och finans
 • David Isaksson, chef Försäljning och marknad
 • Camilla Hodin Davidsson, chef Kundcenter
 • Johanne Christiansen Hammarlund, chef Digitaliserad affär och utveckling
 • Marcus Mattsson, chef Kredit
 • Simon Hansson, HR (adjungerad medlem)

Wasa Kredits ersättningssystem

Enligt Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2007:5 ska information om Wasa Kredit AB:s (Wasa Kredit) ersättningspolicy och dess tillämpning offentliggöras årligen.

Läs mer om Wasa Kredits ersättningssystem

Wasa Kredit AB
Organisationsnummer 556311-9204
Postadress Box 6740, 113 85 Stockholm
Telefonnummer 08-635 38 00

Mer information