Utmärkelser

Vi har fått pris att vi är branschbäst på hållbarhet och vår företagsförsäkring. Läs om våra utmärkelser.

SKI utmärkelse

2023: Hållbarhetsmätning av Svenskt Kvalitetsindex

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har frågat svenska bankkunder hur de upplever sin banks hållbarhetsarbete. Länsförsäkringar hamnar i topp. Vi är stolta och glada över att kunderna upplever att vi har ett bra hållbarhetsarbete och att vi tar ett tydligt samhällsansvar.

SKI:s hållbarhetsmätning bygger på utvärderingar om hur kunder upplever hur hållbara deras banker är när det kommer till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Undersökningen kompletteras även med en analys av hur upplevd hållbarhet påverkar kundnöjdhet och lojalitet.

Läs mer om hållbarhetsmätningen hos Svenskt Kvalitetsindex

2023: Branchbäst inom Företagsförsäkring

SKI mätningen visar också att Länsförsäkringar har Sveriges nöjdaste kunder inom sakförsäkring på företagsmarknaden då vi hamnar på en första plats i mätningen.

– Det är glädjande att vi har marknadens nöjdaste kunder på företagssidan. Kunderna uppskattar framför allt vår service och image, att vi är proaktiva, enkla och att vi månar om våra kunder. säger Beatrice Kämpe Nikolausson, vd Länsförsäkring Kronoberg.

Läs mer om försäkringsmätningen hos Svenskt kvalitetsindex