Finanskoalitionen mot barnsexhandel

Länsförsäkringar är medlem i Finanskoalitionen och samarbetar med barnrättsorganisationen ECPAT Sverige och polisen.

Finanskoalitionen mot barnsexhandel

Tillsammans gör vi skillnad

Finanskoalitionens mål är att försvåra och förhindra köp av dokumenterade sexuella övergrepp på barn och ytterst att stoppa barnsexhandeln genom att blockera olagliga betalningar och utveckla fler effektiva metoder för att försvåra handeln.

Arbetet ger resultat och idag är det praktiskt taget omöjligt att betala med kort för att köpa övergreppsmaterial. Men utmaningarna är fortsatt stora, inte minst på internet där en stor del av handeln görs och där förövarna använder sig av tjänster för att kryptera information och arbeta anonymt. Koalitionen arbetar därför aktivt för att identifiera och hindra dessa alternativa betalningsmöjligheter.

Andra viktiga delar som koalitionen driver är att tillsammans med ECPAT öka kännedomen om problemet genom att informera och sprida kunskap, tillika att värva fler medlemmar som tillsammans kan agera för att stoppa handeln.

- Att kränka barns rättigheter och tjäna pengar på unga oskyldiga offer är en grym kriminell verksamhet som ska motarbetas på alla sätt. Vi har tagit ställning i frågan och för oss är det självklart att vara en del i det här viktiga arbetet, säger Sven Eggefalk, vd på Länsförsäkringar Bank. Effekten blir så mycket starkare när vi gör det tillsammans i Finanskoalitionen och det är min förhoppning att ännu fler företag tar sitt ansvar i den här frågan.

 Var med och stöd kampen - inget barn ska tvingas in i sexhandel

 • Våga lyfta frågan. Verkligheten för de utsatta barnen är grym, men vi måste våga se. 
 • Anmäl alltid misstankar om barnsexhandel till Ecpathotline, du gör det helt anonymt.  
 • Välja en bank som är med i Finanskoalitionen.
 • Välja en researrangör som signerat ECPATs uppförandekod.
 • Välja en internetleverantör som samarbetar med polisen och blockerar olagliga sidor.
 • Se dokumentärfilmen "När ingen ser" och sprid den i ditt nätverk.
 • Läs boken ”Tysta Rop”, skriven av Natalie Gerami och utgiven av Ordfront i samarbete med ECPAT Sverige. I boken skildrar hon fyra barn som exploaterats i barnsexhandel. Historierna fick Natalie när hon arbetade i ett projekt för ECPAT Sverige och World’s Children’s Prize. 
 • Ge en gåva eller bli ECPAT-supporter
 • Dela och sprid ECPAT Sveriges information i sociala medier. 

Stoppa näthandeln med barn

ECPAT Hotlines årsrapport 2019

Statistiken i rapporten bygger på data från ECPAT Hotline, som samlats in under perioden 1 januari – 31 december 2018.

Fakta om barnsexhandel

 • Barnsexhandel är idag en omfattande och lönsam brottslighet. Uppskattningsvis exploateras 1,8 miljoner barn i barnsexhandeln varje år, Ecpat international.
 • 79 procent av barnen som återfinns i dokumenterade sexuella övergrepp har inte nått puberteten. (INHOPE 2014). 
 • Dokumenterade sexuella övergrepp på barn, är grova brott med djup tragik bakom varje enskild bild och film. 
 • Barnsexhandel är en brottslighet som förekommer i alla länder, Sverige är inget undantag. Allt för få fall anmäls. Enligt BRÅ hör sexualbrott till de brottsformer som anmäls i lägst utsträckning.
 • Enligt den brittiska polismyndigheten CEOP tenderar de dokumenterade sexuella övergreppen på barn att bli alltmer sadistiska och våldsamma (A Picture of Abuse, CEOP, 2012).