Miljöpolicy

 

Länsförsäkringar avser att arbeta enligt följande:

Vi ska...

i de beslut vi tar och i de handlingar vi utför ta miljöhänsyn så att vi genom ständiga förbättringar minskar vår miljöpåverkan och förebygger föroreningar inom vår verksamhet.

Vi ska...

uppfylla lagar och förordningar samt samarbeta med myndigheter och organisationer så att vårt miljöarbete utformas i samklang med samhällets miljömål.

Vi ska...

öka vår miljökompetens och genom vårt engagemang i miljöfrågor påverka våra kunder och leverantörer.

Så att vi...

bidrar till en hållbar utveckling i samhället och att vi uppfattas som ett trovärdigt alternativ vad gäller miljöarbete inom bank och försäkring.