Om Länsförsäkringar fondlivs hållbarhetsarbete

Vi ska ge ett ökat värde till våra kunder och vår omvärld och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Vårt arbete med kundernas trygghet sträcker sig mer än 200 år tillbaka i tiden, vilket innebär att hållbarhet inte är en strategi utan en naturlig del av verksamheten.

Länsförsäkringar Fondliv är länsförsäkringsgruppens fondförsäkringsbolag och dotterbolag till Länsförsäkringar AB.

Läs om Länförsäkringar ABs hållbarhetsarbete

Globala investeringar enligt internationella konventioner

En viktig del i vårt hållbarhetsarbete är ansvarsfulla investeringar. Arbetet bygger på samma värdegrund som svenska staten ger uttryck för genom de internationella konventioner Sverige har undertecknat. Det gäller områden som miljö, mänskliga rättigheter, barnarbete, arbetsrätt, korruption och kontroversiella vapen. Målsättningen är att genom dialog påverka bolag som bryter mot internationellt accepterade konventioner och riktlinjer.

Länsförsäkringar Fondliv tar ansvar i vårt val av placeringar och uppföljning av externa förvaltare.

Mer information om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar