Bolagsstämmor

Länsförsäkringar Fondförvaltning röstar på årsstämmor och extra bolagsstämmor i bolag om fondernas ägande överstiger tre procent av aktiekapitalet eller röstetalet, om fonderna tillhör de tre största ägarna mätt i röstetalet eller aktiekapitalet, om bolaget tillhör de tio största innehaven i fonderna mätt i kronor, om Länsförsäkringar Fondförvaltning har utsett en ledamot i valberedningen i bolaget, eller om Länsförsäkringar Fondförvaltning bedömer att det finns särskilda skäl att bevaka andelsägarnas intressen.

Innehav där fondernas samlade innehav understiger 100 miljoner kronor i ett bolag har lägre prioritet. Länsförsäkringar Fondförvaltning bevakar bolagsstämmor i Norden. Det gäller även om det läggs hållbarhetsrelaterade aktieägarförslag i något bolag som tillhör de trettio största innehaven i USA. Normalt sett deltar anställda vid Länsförsäkringar Fondförvaltning på bolagsstämman som ombud för fonderna om den är i Sverige. Utomlands sker röstning normalt sett genom så kallad proxy vote, det vill säga röstning sker genom en förifylld röstblankett genom Fondbolagets depåbank.

För mer information, kontakta ägaransvarig vid Länsförsäkringar Fondförvaltning, Johannes Wingborg, 08-588 407 03.

Röstningsöversikt bolagsstämmor 2018-07-01 till 2019-06-30

I röstningsöversikten finns en förteckning över hur Länsförsäkringar Fondförvaltning har röstat. Under perioden 2018-07-01 till 2019-06-30 har Länsförsäkringar Fondförvaltning röstat på 62 bolagsstämmor varav 48 var i Sverige.

Röstningsöversikt bolagsstämmor 20180701-20190630

Röstningsöversikt bolagsstämmor 2017-07-01 till 2018-06-30

I röstningsöversikten finns en förteckning över hur Länsförsäkringar Fondförvaltning har röstat. Under perioden 2017-07-01 till 2018-06-30 har Länsförsäkringar Fondförvaltning röstat på 60 bolagsstämmor varav 44 har varit i Sverige.

Röstningsöversikt bolagsstämmor 20170701-20180630

Röstningsöversikt bolagsstämmor 2016-07-01 till 2017-06-30

I röstningsöversikten finns en förteckning över hur Länsförsäkringar Fondförvaltning har röstat i bolagsstämmor och extra stämmor i de bolag där man har ett deltagande. 

Röstningsöversikt bolagsstämmor 20160701-20170630