Forskning om tryggt boende

Länsförsäkringar har under en lång tid finansierat forskning med olika inriktningar på temat Tryggt boende. 

Forskning om tryggt boende

Ett tryggt boende är en central fråga i människors vardag. Som försäkringsbolag har vi lång erfarenhet av att erbjuda tjänster och produkter som ökar tryggheten i det egna boendet för kunder och allmänheten. Även den forskning vi finansierar kan bidra till ökad fysisk, ekonomisk och social trygghet i boendet. 

Pågående forskningsprojekt inom området 

Nudging my future self: beteende-ekonomiska studier av yngres finansiella beslut.
Syftet är att identifiera psykologiska mekanismer bakom yngres riskfyllda ekonomiska/finansiella val på lång och kort sikt samt att bidra med kunskap för att utforma policies och interventioner (”nudges”) för att underlätta sunt ekonomiskt beslutsfattande bland unga. Målet är helt enkelt att hjälpa unga att fatta bättre och mer långsiktiga beslut vad gäller privatekonomi.

Nudging my future self - projektbeskrivning

Fem olika forskningsområden

Länsförsäkringars forskningsfond finansierar forskning inom fem områden - klimatanpassning, morgondagens samhälle, trafiksäkerhet, tryggt boende och ömsesidiga affärsmodeller.

Alla våra forskningsområden.