Föreläsningar, Samhällssnackarna, Nyhetsbrev och Youtube

Du vet väl att Länsförsäkringars Forskningsfond både har en egen podd och ett alldeles eget nyhetsbrev? Du kan även hitta föreläsningar från seminarier som Forskningsfonden anordnat samt även intressanta ämnen vi tar upp på Youtube.

Våra senaste föreläsningar

Nyhetsbrev

I nyhetsbrevet hittar du senaste nytt och populärvetenskapliga artiklar om den forskning vi stöder. I varje nummer tar vi också pulsen på en av forskarna bakom projekten. Mejla Forskningsfonden om du vill prenumerera på nyhetsbrevet.

Nyhetsbrev från september 2022

Nyhetsbrev från maj 2022

Nyhetsbrev från februari 2022

Nyhetsbrev från december 2021

Nyhetsbrev från september 2021

Podden Samhällssnackarna

I podden Samhällssnackarna träffar du forskare och andra spännande yrkespersoner från näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Mestadels handlar snacket om samhället vi bor i, om hur det fungerar idag och hur det kanske kan fungera lite bättre imorgon. Den gemensamma nämnaren är trygghet, både på längden och tvären.

Avsnitt 8: Den svenska tillväxten

I det här avsnittet av Samhällssnackarna resonerar Martin Henning, professor i ekonomisk geografi, företagsekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet och Tim Brooks, chef avdelning Företag vid Tillväxtverket om den svenska tillväxten, varför växer vissa regioner och väntar ett avgörande kompetensskifte? Samtalet modereras av Annika Dopping. 

Avsnitt 7: Barn och ungas hälsa under Coronapandemin

Nytt avsnitt av Samhällssnackarna. I det här avsnittet möts Anna Sarkadi, professor och specialist i socialmedicin vid Uppsala universitet och Kristina Ström Olsson, hälsostrateg och välfärdsanalytiker på Länsförsäkringar AB och pratar om barn och ungas hälsa under Coronapandemin. Samtalet modereras av Annika Dopping.

Avsnitt 6: Klimat, Corona och morgondagens ekonomi

I detta avsnitt snackar vi om Corona, den inverkan pandemin har på klimatet och vad som händer med morgondagens ekonomier. I studion har vi Thomas Sterner, professor i miljöekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, och Alexandra Stråberg, chefekonom och ansvarig för hållbarhetssekretariatet på Länsförsäkringar AB. Samtalet modereras av Annika Dopping.porträtt_1.png

Avsnitt 5: Fakta för demokrati

I det här avsnittet snackar vi om vikten av relevant och oberoende fakta i ett samhälle där inriktningen på nyheterna bestäms av mängden ”klick”. De som snackar är Kay Glans, chefredaktör på tidskriften Respons och Sten Widmalm, forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Annika Dopping leder och modererar samtalet.

IMG_0662.jpg

 

Avsnitt 4: Att tänka nytt i glesa miljöer

I det här avsnittet snackar vi om vad som händer i glesbygden med en krympande befolkning och ett samhälle där urbaniseringen tilltar och risken för att konflikten mellan stad och landsbygd ökar med PO Tidholm, journalist, författare och föreläsare samt Josefina Syssner, kulturgeograf och verksam som forskare och lektor på Linköpings universitet. Samtalet modereras av Annika Dopping.

Avsnitt 3: Ansvarsfullt ledarskap för en hållbar framtid

Nu är det dags för ett nytt avsnitt av Samhällssnackarna. I det här avsnittet snackar vi om klimatet och ansvarsfullt ledarskap för en hållbar framtid med Gustaf Arrhenius, vd för Institutet för framtidsstudier och professor i praktisk filosofi samt Pär Holmgren naturskadespecialist på Länsförsäkringar AB, författare och tidigare meteorolog vid SVT. Samtalet modereras av Annika Dopping.

 

Avsnitt 2: Digital integritet

I detta avsnitt snackar vi om digital integritet med Jacob Dexe, forskare i offentliga policys samt informations- och kommunikationsteknik vid RISE SICS, och Johan Flodin, Chef för Forskning och Utveckling vid den digitala vårdtjänsten KRY.  Samtalet modereras av Annika Dopping.

Avsnitt 1: Tillit

Nu snackar vi om tillit med Lars Trägårdh, professor i historia vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, och Dilsa Demirbag Sten, generalsekreterare vid Berättarministeriet, författare, journalist och debattör. Samtalet modereras av Annika Dopping.

Youtube

På Youtube hittar du korta filmer där några av våra forskare presenterar sina forskningsresultat. Filmerna handlar om allt ifrån blockkedjor för innovativa försäkringstjänster till hur nudging kan leda till bättre ekonomiska beslut. En annan av våra filmer handlar om tillitsforskning och varför tillit är så viktigt för ett samhälle.

Forskningsfonden på Youtube