Forskning om ömsesidiga affärsmodeller

Ömsesidiga bolag blir allt fler och vinner ökande marknadsandelar. Men det behövs mer akademisk forskning om ömsesidiga bolag och hur den bolagsformen påverkar verksamhet, förtroende, ledning och bolagsstyrning.

Forskning om ömsesidiga affärsmodeller

Ömsesidiga försäkringsbolag stöter ofta på hinder i form av okunskap om ägandeformen hos lagstiftare och kontrollmyndigheter, vilket kan leda till en konkurrensnackdel. Det saknas även förklaring till varför ömsesidiga bolag ser ut att öka i förtroende i en tid där finansiella institutioner tappar i förtroende.

Pågående forskningsprojekt inom området

Ömsesidighet i den svenska försäkringsmodellen, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet. 
Syftet med forskningsinitiativet är att skapa och sprida kunskap om de ömsesidiga bolagens arbetssätt och betydelse för samhället, med särskilt fokus på bank- och försäkringsområdet. Skandia, Folksam och Länsförsäkringar finansierar gemensamt projektet. Ansvarig forskare Mats Larsson.

Utlysningar

Nästa utlysning inom området planeras tidigast under 2020.

Fem olika forskningsområden

Länsförsäkringars forskningsfond finansierar forskning inom fem områden - klimatanpassning, morgondagens samhälle, trafiksäkerhet, tryggt boende och ömsesidiga affärsmodeller.

Alla våra forskningsområden.