Forskning om klimatanpassning

Forskning som ökar kunskapen om hur vi anpassar oss till klimatförändringarna har länge varit ett viktigt forskningsområde för Länsförsäkringar.

Forskning om klimatanpassning

Idag måste försäkringsbolag hantera stora kostnader för vatten- och läckageskador i bostäder orsakade av extrema väderhändelser, som i sin tur är ett resultat av klimatpåverkan. Att klimatet ändras är en utmaning för försäkringsbranschen och det behövs mer kunskap för att vi ska kunna fortsätta erbjuda ett bra försäkringsskydd för alla. Utmaningar finns både i att begränsa miljöpåverkan och i klimatanpassning för att hantera följderna av ett förändrat klimat.

Pågående forskningsprojekt inom området

Sedan 2014 finansierar Forskningsfonden två stycken treåriga forskningsprogram för att öka kunskaperna om vilka anpassningar som behövs till följd av klimatförändringarna. Kunskapen från forskningen kan användas för att förebygga riskbeteenden hos kunderna och för att hitta bättre sätt att ta hand om kunderna vid naturkatastrofer. Vi hoppas också att forskningen ska leda till att vi får tryggare och mer hållbara boendeformer i framtiden.

Minskade klimatrisker i framtidens bebyggelse och boende - lärande från tidigare händelser och samhällsplanering, vid Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet. 
Forskarna ska studera befintlig data om tidigare extrema väderhändelser, kommuners ansvar vid vattennära byggande och roll i samverkan med andra aktörer samt vilka faktorer som påverkar bostadsägares förebyggande åtgärder i relation till risker. Ansvarig forskare Mikael Gramberg.

Tryggt boende, klimatförändring och framtida försäkringar: Kunskapsgenerering för framtidsplanering, Centrum för forskning om ekonomiska relationer, Risk and Crisis Research Centre och Forum för genusvetenskap vid Mittuniversitetet. 
Projektet ska studera människors uppfattningar och beteenden i förhållande till de risker klimatförändringarna medför. Målet är att få ökad kunskap om människors riskuppfattningar, beteende och betalningsvilja vad gäller försäkringar. Ansvarig forskare Anna Olofsson.

Utlysningar

Just nu pågår en utlysning inom området Klimatanpassning, med inriktning mot incitament, styrmedel och samverkan för minskad klimatpåverkan och ökad klimatanpassning. 

Fem olika forskningsområden

Länsförsäkringars forskningsfond finansierar forskning inom fem områden - klimatanpassning, morgondagens samhälle, trafiksäkerhet, tryggt boende och ömsesidiga affärsmodeller.

Alla våra forskningsområden.