Forskningsfondens historia

Sedan 1970-talet har Länsförsäkringar finansierat forskning med över 170 miljoner kronor till ca 230 forskningsprojekt vid svenska universitet och högskolor. 

1994 bildades Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond, som är en stiftelse med egen styrelse. Syfte med den stiftelsen var att stödja forskning som kan minska och förebygga skador i samhället, forskning som ligger nära människors vardagliga trygghet. Det är en av delarna i vårt engagemang i det lokala samhället. 2014 gjordes en förflyttning från att framförallt ha finansierat mindre forskningsprojekt till att prioritera mer omfattande, fleråriga forskningsprojekt och stiftelsen har sedan dess beviljat mer än 42 miljoner kronor till 10 forskningsprojekt vid Universitet, högskolor och oberoende forskningsinstitut. 2016 bildades en ny stiftelse,

Länsförsäkringsgruppen Forsknings- & Utvecklingsfond, för att utöver den skadeförbyggande forskningen även kunna stödja forskning som kan hjälpa till att förbereda människor och samhälle på de förändringar som väntar i framtiden. 2018 bidrar länsförsäkringsbolagen och LFAB med 40 miljoner kronor till den nya stiftelsen för att kunna stödja forskning inom fem prioriterade forskningsområden:

Styrelse

Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens forskningsfond består av följande ledamöter:

Ordförande Eva Wetterdal Ordförande i Länsförsäkringar Gotland
Stig Högberg Ordförande i Länsförsäkringar Västernorrland
Mats Åstrand Ordförande i Länsförsäkringar Gävleborg
Sören Westin Direktör vd-stab, Länsförsäkringar AB