Därför vill vi inte investera i kol

De globala klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Fossila bränslen är en starkt bidragande orsak till klimatförändringarna och kol är det energislag som har störst negativ klimateffekt. 

Därför vill vi inte investera i kol

Vår bedömning är att kolbolag inte är en långsiktigt hållbar investering ur varken ett finansiellt eller ett miljömässigt perspektiv. I Länsförsäkringars egna aktiva och indexnära fonder investerar vi därför inte i gruvbolag och energibolag vars omsättning från kol överstiger 20 procent av omsättningen. 

Läs mer om våra ansvarsfulla investeringar