Historisk rating

Rating 2015

Maj: Länsförsäkringar Banks långfristiga rating reviderades till A1/Stable från A3/Stable outlook av Moody´s. Kortfristig rating reviderades till P-1 från P-2.

Rating 2013

Juni: Länsförsäkringar Banks långfristiga rating reviderades till A3/stable från A2/negative outlook av Moody's. Kortfristig rating reviderades till P-2 från P-1.

Rating 2011

Oktober: Länsförsäkringar Banks långfristiga rating ändrades till A2/negative från A2/stable outlook av Moody's.

Rating 2007

Februari: Länsförsäkringar Bank uppgraderas från långfristigt A-/positive till A/stable samt från kortfristigt A-2 till A-1 av Standard & Poor's. Uppgradering sker från långfristigt A3/stable till A2/stable samt från kortfristigt P-2 till P-1 av Moody's.

Maj: Länsförsäkringar Hypoteks säkerställda obligationer får kreditbetyg Aaa av Moody's.

Juni: Länsförsäkringar Hypoteks säkerställda obligationer får kreditbetyg AAA respektive A-1 + av Standard & Poor's.

Rating 2006

Januari: Länsförsäkringar Bank uppgraderas från långfristigt A-/stable till A-/positive av Standard & Poor's.

Rating 2004

Maj: Länsförsäkringar Bank uppgraderas från BBB+/stable till A-/stable av Standard & Poor's och får långfristigt kreditbetyg A3/stable respektive kortfristigt P-2 av Moody's.
Rating 2002

Juli: Länsförsäkringar Bank får långfristigt kreditbetyg BBB+/stable respektive kortfristigt kreditbetyg A-2 av Standard & Poor's.