Wasa Kredit

Senaste finansiella rapporten

Januari – december 2022

Wasa Kredit är helägt av Länsförsäkringar Bank. Bolagets resultat redovisas som en del av Länsförsäkringar Banks finansiella rapportering.

Perioden i korthet

 • Utlåningsvolymen uppgick till 25,1 (25,6) Mdkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 194 (712) Mkr.
 • Räntenettot uppgick till 721 (786) Mkr.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 554 (545)
 • Kreditförlusterna uppgick till 122 (-318) Mkr.

Uppgifterna inom parentes avser 2021.

Läs hela kvartalsrapporten

Rapportdatum
Datum Rapport
25 april 2023 Kvartal 1, 2023
21 juli 2023 Kvartal 2, 2023
27 oktober 2023 Kvartal 3, 2023

Mer information

 • Finansiella rapporter
 •  
 • Om Wasa Kredit

 • Finansieringstjänster för företag och privatpersoner

 • Wasa Kredit är ett finansbolag som erbjuder leasing- och avbetalningsfinansiering dels genom samarbetspartners inom bland annat fordonshandel, dator/kontorshandel och maskinhandel, dels direkt till företagskunder. Wasa Kredit erbjuder också lån och kontokortskrediter till privatpersoner.
 • Wasa Kredits affärsidé handlar om att skapa mervärde för våra kunder och leverantörer och bidra till ett starkt kunderbjudande för Länsförsäkringar genom att sälja finansieringstjänster till små och medelstora företag samt privatpersoner.
 • Wasa Kredit finns över hela landet med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö, Umeå och Örebro och är helägt av Länsförsäkringar Bank. Länsförsäkringsbolagen äger gemensamt Länsförsäkringar AB, där Länsförsäkringar Bank ingår som ett dotterbolag.

Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,9 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Det är Länsförsäkringar Bank AB som äger Wasa Kredit AB.

Mer information