En torr sommar

Råd till dig som är lantbrukare

Vi vet att bristen på regn den senaste månaden innebär stora påfrestningar för dig som lantbrukare. Lager som ska räcka över vintern töms i förtid, verksamhetens finansiering blir ansträngd och många svåra beslut måste fattas. Vi finns alltid nära om du behöver stöd. Trygghet gör skillnad.

Behöver du någon att prata med?

Om din gård lider av torkan, med allt vad det innebär, kan det vara skönt att ha någon att prata med som stöttar när det känns tungt. Därför erbjuder vi just nu samtalsstöd till alla våra lantbrukskunder genom vår samarbetspartner SOS International. Full sekretess råder i dialogen.

  • Ring 0771-18 18 10 för personligt samtalsstöd.

Råd och tips

Hur gäller försäkringen vid skogsbrand?

Vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren kring hur dina försäkringar täcker skador som uppstår vid en skogsbrand.

Läs mer

Brandförebyggande utrustning

Var förberedd om det värsta händer. Besök vår Säkerhetsbutik och komplettera ditt brandskydd.

Besök vår Säkerhetsbutik

Få koll på brandrisken där just du är

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har tagit fram en app där du får du koll på brandrisken just där du befinner dig, och om det råder eldningsförbud. Sök på ”Brandrisk ute” i App Store eller Google Play.

Läs mer på MSB:s webbplats