Undvik företagarens 7 vanligaste misstag

Här är företagarnas 7 vanligaste misstag

 • Ägare kan vara oskyddade vid konkurser.
 • Företaget lyckas inte behålla nyckelpersoner.
 • Undermåligt skydd för kompanjoner vid dödsfall.
 • Höga kostnader för sjukskrivningar.
 • Personal och ägare riskerar att få för låga pensioner för att bibehålla livsstilen.
 • Du betalar för hög skatt.
 • Saknar skydd för anställda och ägare vid långtidssjukskrivningar.

Begår ditt företag något eller några av de vanligaste misstagen? Vad skulle den positiva effekten vara för dig och ditt företag om du snabbt och enkelt kunde få hjälp att reda ut hur du kan undvika de vanliga misstagen. 

Hjälpen finns att få hos oss. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för kostnadsfri hjälp att reda ut situationen för just ditt företag. Det finns inga hakar och du förbinder dig inte till någonting. Det enda som händer är att du snabbt och enkelt får hjälp med att göra din verksamhet ännu mer framgångsrik.

Vi hjälper dig

Är ditt företag oskyddat vid konkurs, riskerar du och din personal låga pensioner, eller betalar du alldeles för mycket skatt?

Skriv in dina kontaktuppgifter så hjälper vi dig undvika de vanliga misstagen som många företag gör. 

Så här enkelt får du gratis rådgivning av några av branschens bästa.

Boka kostnadsfri rådgivning här

Lyckas du rekrytera, utveckla och behålla nyckelpersoner?

Att rekrytera duktiga nyckelpersoner är svårt men avgörande för företagets framgång. Ett vanligt misstag som många företagare gör är att de misslyckas behålla sina nyckelpersoner.

Vi rekommenderar alla företagare att ställa sig fem frågor som kan hjälpa företaget att skapa en strategi och plan för att behålla viktiga nyckelpersoner.

 • Har vi en definition för vad en duktig nyckelperson är, dvs. vet vi vad vi behöver och letar efter?
 • Har vi en plan för hur vi ska hitta duktiga nyckelpersoner?
 • Har vi en plan för hur vi attraherar den kompetens vi behöver?
 • Har vi starka förmånspaket som skapar värde, jämfört med andra i branschen?
 • Har vi sätt att knyta an viktiga nyckelpersoner till företaget så att de är motiverade att stanna länge?

Förmågan att attrahera, utveckla och behålla dina nyckelmedarbetare är en fundamental framgångsfaktor för alla företag. Lyckligtvis finns det smarta metoder för dig som entreprenör att förebygga att nyckelpersoner säger upp sig utan förvarning.


Kan du och din personal behålla livsstilen vid pension?

En del av ett framgångsrikt företagande handlar om att kunna skapa den livsstil och levnadsstandard som du som företagare förtjänar. För många handlar det också om att bidra till att personalen får en fortsatt bra tillvaro efter avslutad tjänst. Trots det missar många företag att säkerställa att både ägaren eller ägarna och personalen kan bibehålla den levnadsstandard de vill ha även efter pension.

För att ta reda på hur du ligger till kan du börja med att undersöka och säkerställa svaren på sex frågor för dig och din personal: 

 • Vilken livsstil vill du ha?
 • Varför är det viktigt för dig att bibehålla din önskad livsstil?
 • Hur mycket kostar din önskade livsstil per månad?
 • Vad blir den negativa konsekvensen för dig och din familj om inkomsterna skulle minska drastiskt?
 • Hur lång tid har du på dig att spara och investera för att nå önskad livsstil?
 • Hur mycket behöver du spara och investera per månad för att nå dit?

Att veta vilka investeringar och sparande som krävs för att skapa rätt förutsättningar för den levnadsstandard som du och din personal vill ha framöver är långt ifrån lätt. Däremot är det avgörande när detta görs eftersom tidshorisonten kraftigt styr förutsättningarna och i slutändan, resultatet.

Det är långt ifrån ovanligt att inkomsterna halveras efter pension, helt i onödan. Otillräcklig inkomst vid pension för dig som är företagare kan undvikas med genomtänkt rådgivning och en god planeringshorisont. Vi vet hur.