Vad vill du ha i appen?

Här kan du lämna önskemål om vad du vill ha i appen.