Stöd till företag

Här får du svar på vilket stöd du som företagskund kan få av oss och hur våra försäkringar gäller i samband med spridningen av covid-19.

Stöd till företag

Så gäller din företagsförsäkring

Nedan finns information om vad som gäller för tjänstereseförsäkring, avbrottsförsäkring och smittavbrottsförsäkring.

Vid tjänsteresa

  • Kontrollera UD:s reserekommendationer, de påverkar hur din tjänstereseförsäkring gäller.
  • Om du reser trots att UD avråder från arbetsresor behöver du vara uppmärksam på att din tjänstereseförsäkring inte gäller om du blir sjuk i Covid-19.

Hur gäller tjänstereseförsäkringen om jag vill ställa in en planerad tjänsteresa?

I tjänstereseförsäkringen har du ett avbeställningsskydd. Det gäller om du blir sjuk innan avresa och därför inte kan genomföra resan. Du får ingen ersättning genom avbeställningsskyddet på grund av att UD avråder från resor. Vi rekommenderar dig att kontakta din researrangör eller flygbolag för att undersöka möjligheten att avboka eller omboka resan.

Hur gäller tjänstereseförsäkringen om min tjänsteresa blir inställd?

Avbeställningsskyddet som du har i tjänstereseförsäkringen gäller inte om en resa ställs in av resebolaget eller på grund av myndighetsbeslut. Vi rekommenderar dig att kontakta din researrangör eller flygbolag för möjlighet till ersättning.

Hur gäller tjänstereseförsäkringen om jag befinner mig utomlands?

Om du har en tjänstereseförsäkring och befinner dig i ett land när UD utfärdar en avrådan om resor till just det landet, så har du ett skydd för läkarvård om du drabbas av akut sjukdom eller olycksfall. Skyddet gäller i tre månader räknat från UD:s avrådan.

Hur gäller tjänstereseförsäkringen om jag vill åka hem på grund av oro?

Tjänstereseförsäkringen ersätter inte en hemresa för att undvika smitta eller på grund av oro.

Hur gäller tjänstereseförsäkringen om jag blir akut sjuk utomlands?

Om du befinner dig i ett land när UD utfärdar en avrådan om resor till just det landet och blir akut sjuk, betalar tjänstereseförsäkringen ut nödvändiga och skäliga kostnader för vård och hemresa.

Hur gäller tjänstereseförsäkringen om jag hamnar i karantän?

Tjänstereseförsäkringen gäller inte om du hamnar i karantän på grund av risk för smittspridning. Om du befinner dig i ett land när UD utfärdar en avrådan om resor till just det landet och blir akut sjuk, betalar tjänstereseförsäkringen ut nödvändiga och skäliga kostnader för vård och hemresa.

Om du är utomlands och behöver hjälp

Om du befinner dig utomlands och har frågor eller vill ha hjälp, kontakta i första hand SOS International som är Länsförsäkringars larmcentral. Tel: +46-8-670 4000.

Avbrottsförsäkring – vid avbrott i verksamheten

Genom försäkringen Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga (Sjukavbrottsförsäkring) får du bidrag för företagets försäkrade fasta kostnader om det blir avbrott i verksamheten på grund av att du själv eller någon annan försäkrad nyckelperson drabbas av sjukdom, olycksfall eller dör.

Avbrottsförsäkringen gäller enbart om det inträffar en ersättningsbar faktisk skada i verksamheten, exempelvis en brand eller inbrott, som leder till ett avbrott. Om du måste genomföra ett evenemang utan publik, begränsat antal eller ställa in helt kan du inte få ersättning från avbrottsförsäkringen. 

Smittavbrottsförsäkringen gäller om myndighet med stöd av lag beslutar att ingripa mot eller stänga ner din verksamhet på grund av att det konstaterats smitta i den försäkrade verksamheten.

Jag driver en restaurang i en arena där man nu ställt in evenemang, kan jag få ersättning för uteblivna intäkter?

Avbrottsförsäkringen gäller enbart om det inträffar en ersättningsbar faktisk skada i verksamheten, exempelvis en brand eller inbrott, som leder till ett avbrott. Avbrottsförsäkringen kan gälla om tillträde till verksamheten hindras genom avspärrning som är beordrad av räddningstjänst eller polismyndighet. Du kan inte få ersättning från avbrottsförsäkringen för uteblivna intäkter på grund av oron för coronaviruset.

Smittavbrottsförsäkringen gäller om myndighet med stöd av lag beslutar att ingripa mot eller stänga ner din verksamhet på grund av konstaterad smitta i den försäkrade verksamheten.

Försäkringen gäller inte vid uteblivna leveranser på grund av att leverantören inte kan leverera med anledning av corona. Leverantörsavbrott gäller om det inträffat en ersättningsbar egendomsskada hos leverantören som leder till att du inte kan få leveranser till din verksamhet. 

Det finns ingen försäkring som gäller om dina medarbetare sitter i karantän och måste jobba hemifrån.

Det finns ingen försäkring som gäller om dina kunder uteblir och verksamheten påverkas.

Det finns ingen försäkring som gäller när myndigheterna vidtar generella åtgärder för att hindra allmän smittspridning i samhället, exempelvis förbud mot försäljning och servering av alkohol under vissa tider.

Avbrottsförsäkringen gäller enbart om det inträffar en ersättningsbar faktisk skada i verksamheten, exempelvis en brand eller inbrott, som leder till ett avbrott. 

Smittavbrottsförsäkringen gäller om myndighet med stöd av lag beslutar att ingripa mot eller stänga ner din verksamhet på grund av att det konstaterats smitta i den försäkrade verksamheten.

Det finns ingen försäkring som gäller när myndigheterna vidtar generella åtgärder för att hindra allmän smittspridning i samhället, exempelvis förbjuder eller begränsar allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Avbrottsförsäkringen gäller enbart om det inträffar en ersättningsbar faktisk skada i verksamheten, exempelvis en brand eller inbrott, som leder till ett avbrott. 

Smittavbrottsförsäkringen gäller om myndighet med stöd av lag beslutar att ingripa mot eller stänga ner din verksamhet på grund av att det konstaterats smitta i den försäkrade verksamheten.