Ansök om transportförsäkring

Fyll i formuläret för att ansöka om försäkring av varutransporter.

Inkludera eventuella svenska dotterbolag. Om ditt företag är nystartat, fyll i budgeterad omsättning.
 • Alkohol och tobak
 • Antikviteter och konstverk
 • Båtar
 • Egna verktyg och instrument för montage/service
 • Flyttgods
 • Husvagnar
 • Kontanter, värdehandlingar
 • Levande djur och växter
 • Läkemedel, hälsopreparat och liknande produkter**
 • Motorfordon
 • Pool och SPA-anläggningar
 • Provkollektion/utställningar*
 • Vitvaror
 • Ädla metaller, ädelstenar
*Transporter till och från utställningar ingår i skyddet.
**Exempelvis celler, organ, kemiska och biologiska produkter för forskning, utveckling eller framställning av läkemedel eller hälsokost.
 • Service/reparation
 • Uthyrning
 • Entrepenad