Basförsäkring

Basliv – försäkringen som ingår i ditt LRF-medlemskap

Helhetslösningar för ditt lantbruk

Vi vill göra det lättare för dig att sköta din skog och ditt lantbruk. Vi erbjuder smidiga tjänster och lösningar för din ekonomi och dina försäkringar, så att du får mer tid över till din verksamhet. Vi kan lantbruk och tillsammans med dig hittar vi en lösning som passar dina bank- och försäkringsbehov.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om Basliv som ingår i ditt LRF-medlemskap

Försäkrad livet ut

Basliv ingår utan extra kostnad i ditt LRF-medlemskap. Denna gäller utan hälsoprövning, dygnet runt, utöver andra försäkringar och så länge du är medlem i LRF. Livet ut om du vill. Det enda kravet är att du blivit medlem före 70 års ålder.

Fakta om Basliv

Du måste bli medlem i LRF före 70 års ålder för att Basliv ska gälla. 

  • Till och med utgången av den försäkringsperiod du fyller 65 år är försäkringsbeloppet 50 000 kronor och utbetalas till i första hand make, registrerad partner eller sambo och i andra hand till arvingar (barn, föräldrar eller syskon).
  • Från och med den försäkringsperiod du fyller 66 år är försäkringsbeloppet 10 000 kronor och betalas till dödsboet.
  • Du kan själv välja andra förmånstagare genom att anmäla det till oss.
  • Du kan inte ändra förmånstagare genom ett testamente.


Villkor & finstilt

Nyttig information om våra basförsäkringar

Här har vi samlat information för dig som vill fördjupa dig i basförsäkringarna som ingår i ditt LRF-medlemskap.