Säker Gård och Säker Hästverksamhet
Säker Gård och Säker Hästverksamhet

Säker Gård och Säker Hästverksamhet

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Om Säker Gård och Säker Hästverksamhet

Livet på gården är fyllt av glädje och frihet. Med gårdsarbetet följer också ett stort ansvar för dem som bor och jobbar där, liksom för gårdens djur och byggnader. Med Säker gård och Säker Hästverksamhet får du både kunskap och praktisk rådgivning.

Vid en brand kan egendom och i värsta fall liv gå förlorade. Ofta innebär en brand eller annan olycka även stora produktionsförluster. Därför arbetar vi aktivt för att öka säkerheten på Sveriges alla gårdar.

Såhär går det till

 • Du deltar i en utbildning.
 • Du åtgärdar eventuella brister.
 • Du certifieras som ”Säker Gård” eller ”Säker Hästverksamhet”

När du gått igenom samtliga delar med godkänt resultat erhåller din gård kvalitetsmärkningen Säker Gård. Konceptet gäller i fem år, därefter kan en ny prövning göras för att få behålla det.

Säkerhet går först

Kvalitetsmärkningen Säker Gård eller Säker Hästverksamhet är ett kvitto på att du som gårdsägare har gjort allt för att säkerheten på din gård ska vara så hög som möjligt. Det kan ibland kräva lite mer arbete, men som belöning får du en säkrare gård och minskar risken för allvarliga olyckor. 

För att få kvalitetsmärkningen behöver några saker vara på plats. Vi besöker din gård och hittar eventuella brister. Efter dina åtgärder får du kvitto på att din gård är kvalitetsmärkt som Säker Gård eller Säker Hästverksamhet.

Gårdens brandskydd

 • Brandsläckningsutrustning i alla byggnader
 • Jordfelsbrytare i alla byggnader
 • Godkänd kontroll av fastbränsleanläggning
 • Godkänd kontroll av elanläggning

Allmän säkerhet

 • Första förbandsutrustning, lätt tillgängligt och uppmärkt
 • Skyddsräcken vid riskfyllda platser
 • Godkända lås, särskilt vid stöldbegärlig egendom
 • Ordning och reda på gården, både för avfallshantering och materialupplag

 Du, din familj och bostaden

 • Brandvarnare på alla våningsplan
 • Läckagesäkrat kök för att undvika vattenskada
 • Genomgång av personförsäkring

Anmälan

Du kan göra kursen i lugn och ro vid din egen dator.

Hör av dig till oss berättar vi mer och du får också länken till vår e-utbildning.

Kontakta oss