Stambyte

Gamla rör har begränsad livslängd. För att minimera risken för vattenskador behöver stammar bytas ut i tid innan risk för skada uppstår. Vid stambyten byts alla VVS-installationer ut, kall- och varmvattenrör, värmerör och avloppsrör.

Stambyte

Traditionellt stambyte eller våtrumskasett

De vanligaste metoderna är traditionellt stambyte och stambyte med våtrumskasett.

Traditionellt stambyte

Den vanligaste metoden som man förknippar med stambyte är att använda de gamla utrymmena som slitsar, rörstråk och schakt för att byta ut gamla rörinstallationer mot nya. Ett traditionellt stambyte är ett stort ingrepp. Badrum måste rivas ut och renoveras med dagens byggregler och standard på material och inredning.

Stambyte med våtrumskassett

Stambyte med våtrumskassett innebär att man samlar alla installationer som avlopp, kall- och varmvattenrör och värmerör på ett ställe, som kopplats direkt till schaktet där alla installationer löper. Fördelen är att renoveringen går snabbt.

Passa på att se över planlösningen

Stambyten betyder alltid stora ingrepp oavsett om det gäller bostadsrätt eller hyresrätt. Badrum behöver rivas ut och göras om. I samband med stambytet kan det vara klokt att se över våtrummets planlösning. Kanske behöver åtkomlighet, radiatorers placering, inredning eller ventilation förbättras. 

Fördjupad information