Så förebygger du transportskador

Som transportör eller varuägare har du en viktig roll i transportkedjan. Du som transportör lastar, hanterar, transporterar och levererar gods. Du har ett stort ansvar för att godset når kunden i rätt tid, till rätt plats och i rätt skick. Som varuägare ska du se till att godset är packat, stuvat och iordningställt för transporten. Alla parter i en transportkedja ansvarar för sin del och tillsammans går flera skador att förebygga i god tid.

Lastbil på väg.

Trygga transporter

Dålig säkring av last kan skada gods, fordon, och människor och ibland orsaka svåra olyckor. I vår broschyr Trygga transporter får du tips och råd hur man lastar, hanterar, transporterar och levererar gods på ett säkert sätt.

Läs broschyren Trygga transporter

Tempererade transporter

Ha koll på temperaturen. När du hanterar tempererat gods är det viktigt att ha koll på vilka temperaturer som gäller och att man inte bryter det man brukar kalla för kylkedjan. I vår broschyr Tempererade transporter får du tips och råd om hur kyl- och frysprodukter ska hanteras vid lastning, under transport och vid lossning.

Läs broschyren Tempererade transporter

Vi har såväl Trygga transporter som Tempererade transporter i fysiskt format som passar perfekt att ha i bilarna, på lagret eller i fikarummet.

Kontakta transport@lansforsakringar.se med information om hur många ni behöver och om ni önskar utskick av dessa.

Säkerhet för lasten

Vi måste tillsammans göra så mycket vi kan för att försvåra för kriminella genom att ”tänka efter före”. Dessa enkla steg kan förhindra stölder från eller av gods från din transport:

 • Lämna inte fordonet obevakat förutom på säkra platser.
 • Om du måste parkera fordonet över längre tid – använd säkra uppställningsplatser.
 • Lås fordon och alla former av lastbärare.
 • Bryt strömmen till eventuella lyftanordningar.
 • Om möjligt ha spårsändare i högvärdigt och stöldbegärligt gods för att kunna spåra godset.
 • Använd låsanordning till trailer om denna måste stå med gods över natten.
 • Berätta inte för obehöriga om vad som finns i lasten.
 • Var sunt misstänksam. Ser du något märkligt eller om du själv råkat ut för något, rapportera.
 • Ta hand om godset och notera om något avviker från det normala.
 • Inte köra stöldbegärligt gods i kapellbilar.
 • Tveka inte att kontakta Länsförsäkringar på telefon 08-588 410 05 om du behöver stöd.

Tänk som en tjuv

Alla kan göra en enkel riskanalys! Försök tänka sm en tjuv och identifiera svagheter inom hela godsflödet och ta bort så många möjligheter till stölder som du kan. 

Polisanmäl alla stölder

Alla stölder måste också polisanmälas för att vi tillsammans ska kunna mobilisera hela samhället mot transportstölder!

Vägsamverkan

Vagsamverkan.jpg

Vägsamverkan är ett samverkansprojekt mellan Polisen, Larmtjänst och Sveriges Åkeriföretag. Målet med Vägsamverkan är att förebygga stöldbrottslighet och därigenom öka tryggheten och trivseln längs vägarna.

För att lyckas med detta är ökad uppmärksamhet och iakttagelse från de som vistas ute på vägarna, många gånger yrkeschaufförer men även allmänheten, avgörande för polisen.

Vägsamverkans tipstelefon: 020-315 315

Vägsamverkans tipsnummer är bevakat dygnet runt. Tipsen tas emot av ett bevakningsföretag som omgående registrerar tipset hos polisen.

Läs mer i broschyren Vägsamverkan

Vi hjälper dig om du råkar ut för en skada

Länsförsäkringar håller dig i handen genom hanteringen av din skada. Gör en digital skadeanmälan så återkommer en skadereglerare till dig. Du kan även anmäla en transportskada direkt