Solcellsanläggning

Lantgårdarnas stora tak gör att många väljer att installera en solcellsanläggning för att producera egen el. Viktigt är att installationen görs på rätt sätt, både för bärighet och elsäkerhet. Tänk också på att tak och väggar bör ha lika lång livslängd som solpanelen.

En solcellsanläggning består av solpaneler, växelriktare och elcentral. Växelriktaren omvandlar likspänningen från solcellen till växelström för anslutning till elnätet. Innan en solcellsanläggning installeras ska de som utför arbetet göra en dokumenterad riskbedömning. Det är nödvändigt för att minska risken för skador och olyckor, men också för att uppnå en god el- och driftsäkerhet. Samtliga elinstallationsarbeten på både AC- och DC-sidan är behörighetskrävande.

Allmänna råd för solcellsanläggningen

  • Solpaneler bör inte monteras på byggnad som har stomme, vägg eller takbeklädnad som förväntas ha kortare livslängd än solpanelen.
  • Placera växelriktaren i separata elrum eller utrymmen som är torra och dammfria.
  • Kablar ska läggas gnagarsäkert och på utsatta ställen skyddas med OMG-rör eller annat kabelskydd.
  • Förse alla kopplingslådor med varselmärkning.
  • Både AC och DC-sidan ska förses med åskskydd.
  • Anmäl alltid din installation till försäkringsbolaget.

Om du vill fördjupa dig

Ladda ner vår broschyr om solcellsanläggning

Begränsa spridningen vid brand

Ibland är oturen framme. Med brandväggar kan du begränsa spridningen om det börjar brinna.

Bygg bort brandriskerna

Komplett handbok som täcker det viktiga

Du har väl inte missat vår stora skadeförebyggande guide, Din gårds säkerhet? Här hittar du allt och lite till som höjer säkerheten på gården. Från enkla råd till detaljerade beskrivningar.

Ladda ner handboken