Minska brandrisken på gårdsverkstaden

En av de vanligaste orsakerna till brand inom lantbruket är brandfarliga heta arbeten. Exempelvis svetsning eller skärning med vinkelslip i djurstall eller spannmålstork eller arbete i gårdens verkstad.


Vid svetsning, skärning med el eller gas, lödning och andra så kallade heta arbeten bildas gnistor eller temperaturer blir mycket höga. En enda liten gnista kan få förödande konsekvenser. Därför är säkerhet så viktigt vid heta arbeten.

Vem får utföra heta arbeten?

Du och dina anställda får utföra brandfarliga heta arbeten på den egna gården utan behörighetsutbildning, men du måste följa säkerhetsföreskrifterna för heta arbeten för att inte riskera nedsatt ersättning vid skada.

Om du anlitar andra som ska utföra heta arbeten måste de ha genomgått Svenska Brandskyddsföreningens behörighetsutbildning och ha giltigt certifikat. 

Heta arbeten i din gårdsverkstad

  • Golv ska vara av obrännbart material vid permanent arbetsplats inomhus, helst cement. 
  • Väggar och tak ska vara täckta med tändskyddande beklädnad, exempelvis gipsskivor eller minerit.
  • Gårdsverkstad inrymd i annan byggnad ska dessutom motstå brand i 60 minuter (EI60).
  • Att arbetsplatsen är städad från lättantändligt material som hö, halm eller papperssäckar.
  • Att brandsläckare finns vid arbetsplatsen, lägst 6 kg pulver (34A 233B C eller motsvarande).

Tillfällig arbetsplats

Heta arbeten går inte alltid att utföra i den egna verksstaden. Ska du till exempel svetsa i djurstallet måste du följa säkerhetskraven för tillfällig arbetsplats. De gäller även om arbetet görs närmare än 10 meter till närmaste byggnad eller brandfarligt material som hö, halm och trä.

  • Arbetsplatsen ska vara städad och vid behov vattnad.
  • Brännbart material måste tas bort eller skyddas med blöt presenning.
  • Minst två brandsläckare eller en släckare samt en vattenslang.
  • En brandvakt, förutom den som gör arbetet.
  • Att arbetsplatsen bevakas minst en timme efter avslutat jobb.

Tips

Utför heta arbeten på förmiddagen. Då kan du lätt titta till arbetsplatsen under resten av dagen.

För att vara på säkra sidan

Lantbrukets Brandskyddskommitté (LBK) hittar du detaljerad information om vad som gäller för permanent och tillfällig arbetsplats vid heta arbeten.

Fler råd för bättre brandskydd

Genom att systematiskt arbeta med att förbättra brandskyddet minskar du risken för att din gård eller hästverksamhet ska drabbas av brand. Det är oftast varken är svårt eller dyrt att öka säkerheten.

Här hittar du alla tips