Undvik brand i gårdens byggnader

De stora värdena på din gård ligger i dina byggnader. När elden är lös blir ofta flera byggnader skadade och djur riskerar att bli innebrända. En byggnad blir övertänd på mindre än 10 minuter. Genom brandväggar och så kallad sektionering kan du minska brandens spridning om olyckan är framme.

Undvik brand i gårdens byggnader

Vad är sektionering?

Att sektionera dina byggnader betyder förenklat att du sätter brandväggar så att elden inte kan sprida sig från en byggnad till en annan, eller från en del av en byggnad till en annan del. Sektioneringen är särskilt viktig för att skydda dina djur. 

Det finns olika brandklasser om det gäller brandavskiljande vägg (EI60 eller bärande konstruktion REI60). Det är också viktigt att dörrar har samma klass som brandväggen så de kan motstå brand under 60 minuter.

Några allmänna råd

  • Tätheten i konstruktionen är viktig.
  • Var särskilt noga med tätheten vid hörn och skarvar.
  • Varje lager i konstruktionen ska vara fästad med fullt antal skruvar.
  • Välj material som står emot råttor och möss.
  • Brandsektioneringar måste kontrolleras och underhållas.

Om du vill fördjupa dig

Lantbrukets Brandskyddsförening (LBK) har rekommendationer för byggnadstekniskt brandskydd. Där kan du även ladda ner LBK-pärmen.

LBK

Hör av dig till oss

Funderar du på att brandsektionera dina byggnader, ta kontakt med oss för rådgivning innan du sätter igång.

Kontakta oss

Har du koll på heta arbeten?

Svetsning och skärning ger gnistor och är vanliga orsaker till bränder på gården. Hur ser det ser ut i din gårdsverkstad? Att hålla rent är en bra början för att förhindra brand.

Svetsning och skärning på gården