Brandskyddskontroll för fordon

Det är viktigt att du ser över brandskyddet för dina traktorer och övriga motorredskap. Mer än varannan brandskada orsakas av fel på elsystemet eller att huvudströmbrytaren inte slagits ifrån när maskinen inte används. 

Brandskyddskontroll för fordon

Svenska Brandskyddsföreningen har regler för brandskydd på arbetsfordon och arbetsmaskiner. Regelverket kallas SBF 127. Dina fordon ska uppfylla SBF 127 och brandskyddskontrolleras en gång per år.

Mer information om brandskyddskontroll hittar du på Trafikförsäkringsföreningens webbplats. Där kan du även ladda ner den mall som ska användas vid kontrollen.

Trafikförsäkringsföreningen

Allmänna råd

  • Håll fordonet rent - en enkel kortslutning kan utvecklas till brand.
  • Bryt huvudströmmen vid reparation, rengöring eller om du lämnar ditt fordon utan tillsyn.
  • Utrusta fordonet med brandsläckare. Antal och klass varierar beroende på fordonstyp.
  • Se till att alla dina fordon uppfyller SBF127 och att de brandskyddskontrollerats en gång per år.
  • När du köper nya maskiner ska vara de vara brandskyddskontrollerade innan köpet.

Checklista för lantbruksfordon

Alla regler som du behöver känna till för traktorer, självgående fälthack/slåtterkross, skördetröska, lastmaskiner och övriga maskiner inom lantbruk har vi samlat i vårt faktablad. Där framgår också vilken typ av besiktning som behöver göras för respektive fordonstyp.

Faktablad brandskyddskontroll

Fler råd för bättre brandskydd

Genom att systematiskt arbeta med att förbättra brandskyddet minskar du risken för att din gård eller hästverksamhet ska drabbas av brand. Det är oftast varken är svårt eller dyrt att öka säkerheten.

Här hittar du alla tips

Komplett handbok som täcker det viktiga

Du har väl inte missat vår stora skadeförebyggande guide, Din gårds säkerhet? Här hittar du allt och lite till som höjer säkerheten på gården. Från enkla råd till detaljerade beskrivningar.

Ladda ner handboken