Bränder

Hur brandsäker är din gård?

Varje år sker 2000 lantbruksbränder i Sverige. Att brandriskerna i lantbruk och hästverksamheter är stora beror på en kombination av lättantändligt material, elfel i byggnader, brandfarlig utrustning och många djur. Ofta är det dessutom långt till räddningstjänsten.

Hur säker din gård är beror mycket på vad du själv gör för att förebygga skador. Det handlar också om hur du utför ditt dagliga arbete.

Brand kan bero på otur - eller slarv. Oturen kan vi inte göra mycket åt, men slarv kan vi råda bot på genom att vara försiktiga och satsa på förebyggande åtgärder. 

Följ våra handfasta råd så minskar du risken för att gård och djur drabbas. Vill du fördjupa dig kan du ladda ner vår handbok.

Din gårds säkerhet


Webbshop - säkerhetsprodukter

I vår webbshop hittar du säkerhetsprodukter som du kan behöva på din gård för att undvika en brand, eller minimera skadorna av den. 


Installera solceller

Solpaneler är populära på lantgårdar, men det är viktigt att installationen görs på rätt sätt för bäring och elsäkerhet.

Bygg bort brandrisken

Förhindra att branden sprider sig från byggnad till byggnad genom att sätta in en brandvägg.


Svetsning och heta arbeten

Vad bör du tänka på när du ska utföra brandfarliga arbeten på gården? Här är några tips som ökar säkerheten.

Välj rätt släckutrustning

Stora bränder kan förhindras med egen släckutrustning som första insats. Har du koll på vilken typ av släckare du behöver?


Brandskyddskontroll ett måste

Motorredskap behöver brandskyddskontrolleras varje år. Vi har checklistan för vad som ska ses över.

Elsäkerhet på gården

Nästan var tredje brand i lantbruket beror på elfel eller åsknedslag, därför är det bra att se över elinstallationen.