Håller väggar och tak måttet?

Lokalens väggar, golv och tak ska vara så stabila att de är svåra att forcera. De ska dessutom vara anslutna till varandra så att det är omöjligt att krypa in i lokalen.

Väggar, golv och tak ska vara av sten, betong, Iättbetong, trä eller flerskiktskonstruktioner av blandade material med motsvarande styrka.

Om du har oisolerade regelväggar med plåt, plast, tältduk eller trä som ytbeklädnad är det inte tillräckligt för att stänga ute tjuvar.

Vilken skyddsklass och därmed vilka skyddskrav för tak och väggar som gäller för dig hittar du i ditt försäkringsbrev.